Grażyna Pawlak

dr, adiunkt

Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
literatura, teatr, telewizja

grazyna.pawlak@ibl.waw.pl; grazyna.pawlak@poczta.onet.pl; tel: 22 408-95-28

PUBLIKACJE:
Książki:

 • [Współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka, za lata 1984-1988;
 • Literatura polska w Teatrze Telewizji w latach 1953-1993. Monografia dokumentacyjna. Warszawa 2004;
 • Literatura polska w Teatrze Telewizji w latach 1953-1993. Monografia dokumentacyjna. Wydanie II, uzupełnione. Warszawa 2004 [właść.2005].
 •  Literatura rosyjska w Teatrze Telewizji Polskiej 1953-2003. Dokumentacja, Warszawa 2014.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Teatr Radiowy [w:] Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Teatr Widowisko. Instytut Kultury. Warszawa 2000;
 • Współcześni pisarze nurtu wiejskiego prezentowani w Teatrze Telewizji Polskiej (Wybrane przykłady) [w:] Studia Polonica. Moskwa 2002;
 • Lwów – Jana Parandowskiego miasto magiczne [w:] Galicyjskie spotkania 2005. Agencja Wydawnicza „Sztuka i Rynek”. Kalisz 2006;
 •  Dzieła A.P. Czechowa w Teatrze Telewizji Polskiej w latach 1953-1993 [w:] Dzieło Antoniego Czechowa dzisiaj. Pod red.: Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Ludmila Lutevici. Studia Rossica XVI. Warszawa 2005;
 • Lwowskie lata Jana Parandowskiego [w:] Galicyjskie spotkania 2006. Agencja Wydawnicza „Sztuka i Rynek”. Kalisz 2007;
 • Russkaja literatura w Polskom Televizjonnom Teatre (1953-2006) [w:] Russkaja Kultura w Polskom soznanii. Instytut Slovjanoviedienia RAH. Moskwa 2009;
 • Rosyjskie przekłady utworów Jana Parandowskiego [w:] Victor Chorev – Amicus Poloniae. K 80-letu Viktora Aleksandrovica Choreva. Moskwa 2012;
 • Pani Monika [w:] Ocalić od zapomnienia. Anna i Monika Żeromskie. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Jerzy Snopek. Studio Emka. Warszawa 2013;
 • Jan Parandovskij i Rossija [w:] Amicus Poloniae. Pam’jati Victora Choreva, Moskva 2013;
 • Jan Parandowski a Rosja [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2, Wiktor Choriew in memoriam, Białystok 2013.
 • Aurelia (Aura) Wyleżyńska zapomniana pisarka i publicystka, „Pamiętnik Literacki” 2014 z. 1.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

Jan Parandowski – życie i dzieło. Monografia;
Aurelia Wyleżyńska, Notatki pamiętnikarskie. Edycja dziennika z lat 1939-1944 [wspólnie z dr. Marcinem Urynowiczem];
Jan Parandowski, Pamiętnik Piotrusia. Edycja krytyczna.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych,

 • Kierownik i wykonawca projektu pt. Jan Parandowski. Życie i dzieło. Monografia, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Umowa nr 1343/B/H03/2010/39 do wniosku nr N103 134339.
 • Uczestnik projektu nr 11H11o27080 pt. Zintegrowana baza bibliograficzna e-ZBB IBL PAN, zakwalifikowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki na lata 2012-2017. Projekt: IBL PAN Warszawa, wykonawca – temat zbiorowy.
 • Uczestnik projektu nr 2012/07/E/HS2/03861 pt. „Spojrzenie z ukosa...". Kultura i literatura rosyjska oczami Polaków (na materiale czasopism polskich okresu międzywojennego). Opracowanie bibliograficznej internetowej bazy danych wraz z kolekcją wybranych publikacji pełnotekstowych.

Biogramy i opracowania o Pracowniku:

 • Biogram w: J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa 2010

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45