Biblioteka IBL

Zalążkiem Biblioteki IBL PAN (która powstała wraz z Instytutem w 1948 roku) były zbiory Jana Michalskiego i Gabriela Korbuta, zawierające książki XIX-wieczne i dawniejsze, często unikatowe. Dzięki tym kolekcjom, a także wieloletnim zakupom dzieł krajowych i zagranicznych oraz wymianie z takimi znanymi na świecie instytucjami jak między innymi: Nobel Bibliothek, School of Slavonic, The Library of Congress, University of California Berkeley, The Stanford University, University of Washington, Deutsches Polen Institut czy Bibliotheque Nationale de France, Biblioteka IBL PAN jest obecnie, w ocenie specjalistów, najlepszą placówką w Polsce w zakresie nauk o literaturze.


Najcenniejszą część księgozbioru stanowią: rękopisy (w tym pisarzy tej miary co Norwid, Orzeszkowa, Konopnicka, Kasprowicz, Gombrowicz, Miłosz), starodruki (w tym bardzo cenne broszury z okresu Sejmu Wielkiego i Insurekcji Kościuszkowskiej), ikonografia (np. unikatowy zbiór wizerunków Adama Mickiewicza, Teki Napoleona Ordy oraz dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza), kolekcja literatury XIX wieku (w tym wiele pozycji niedostępnych w innych księgozbiorach), judaica, zbiór powojennego literaturoznawstwa zagranicznego, a także prawie kompletny zbiór tzw. literatury "drugiego obiegu". Pod patronatem Biblioteki znajduje się "Archiwum Elizy Orzeszkowej".

W czytelni Biblioteki IBL PAN można korzystać z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica (www.academica.edu.pl). Jest to narzędzie stworzone przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, za pomocą którego można uzyskać bezpłatny dostęp do ponad 2,7 mln dokumentów (w tym współczesnych książek, czasopism naukowych, artykułów).
Publikacje oznaczone w katalogu zielonym kółkiem są dostępne dla każdego użytkownika bez żadnych ograniczeń (nie są chronione prawem autorskim, można je czytać na dowolnym komputerze bez logowania, również w domu). Pozostałe pozycje można przeglądać w naszej czytelni na przeznaczonym do tego celu komputerze.

Otwarte Zasoby Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN w RCIN

Godziny otwarcia i struktura Biblioteki

Czytelnia Biblioteki IBL PAN jest czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 - 15.00

Magazyn czynny od 9.00 do 14.30

Kontakt mailowy z czytelnią: beata.madurska@ibl.waw.pl lub artur.kowalski@ibl.waw.pl

Prawo do korzystania z Czytelni mają:
a) pracownicy Instytutu Badań Literackich PAN;
b) pracownicy naukowi w zakresie filologii polskiej i innych nauk społecznych;
c) doktoranci piszący prace związane z literaturą polską oraz w uzasadnionych przypadkach studenci na wniosek opiekuna naukowego za zgodą Kierownika Biblioteki;
d) inne osoby działające twórczo w zakresie kultury.

Kierownik Biblioteki
mgr Łukasz Ossowski, pok. 26, tel. (22) 6572-825, kom. 606 313 438,
e-mail: lukasz.ossowski@ibl.waw.pl

Dział Udostępniania
Czytelnia, tel. 6572-842

mgr Beata Madurska, e-mail: beata.madurska@ibl.waw.pl

mgr Artur Kowalski: artur.kowalski@ibl.waw.pl
mgr Lucyna Twornicka: m.twornicka@op.pl
st. magazynier Małgorzata Gajewska
 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Lucyna Twornicka, tel. 6572-842, e-mail:
m.twornicka@op.pl

Dział Gromadzenia
pok.129, tel. 6572-839
mgr Agnieszka Żebrowska - z-ca kierownika Biblioteki e-mail: agnieszka.zebrowska@ibl.waw.pl

mgr Ilona Zięba

Dział Opracowania
pok. 125, tel. 6572-727

mgr Paweł Siedlecki, e-mail: pawel.siedlecki@ibl.waw.pl
dr Martyna Sabała-Bolek, e-mail: martyna.sabala@ibl.waw.pl
mgr Jacek Paulinek, e-mail: jacek.paulinek@ibl.waw.pl

Sekcja Zbiorów Specjalnych
pok.125, tel. 6572-776
mgr Lidia Bakensztos, e-mail: lidia.bakensztos@ibl.waw.pl

Dział starodruków
pok. 17, tel. 6572-815
mgr Anna Endzel, e-mail: anna.endzel@ibl.waw.pl

mgr Małgorzata Jurek, e-mail: malgorzata.jurek@ibl.waw.pl

Sekcja Czasopism
pok. 19,  tel. 6572-785
mgr Beata Śluzek, e-mail: beata.sluzek@ibl.waw.pl

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku