Polityki prywatności portalu ibl.waw.pl

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych za pośrednictwem portalu ibl.waw.pl jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, zwany dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przekazane Administratorowi za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie ibl.waw.pl, i w zależności od wybranego modułu rejestracji mogą być przetwarzane w celach:
     a. rekrutacji na studia doktoranckie
     b. rekrutacji na studia podyplomowe i kursy
     c. subskrypcji newslettera Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
     d.  realizacji zamówień złożonych w Wydawnictwie Instytutu badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
3. Podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
     a. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
     b. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym;
     c. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
     d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
     e. zgoda użytkownika portalu.
4. Administrator przestrzega zasad prywatności użytkowników przekazujących swoje dane za pośrednictwem strony ibl.waw.pl. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, ani do państwa trzeciego, mogą być przekazane jedynie firmie świadczącej obsługę informatyczną dla Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu zakończenia rekrutacji, lub w przypadku przetwarzania danych za Pani/Pana zgodą, przechowywanie będzie odbywać się do momentu cofnięcia zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
     a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
       b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
       c. przenoszenia danych,
       d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
       e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Kontakt z inspektorem danych osobowych u Administratora jest możliwy poprzez adres mailowy iodo@ibl.waw.pl

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45