Dział Obsługi Badań Naukowych

Pokój 139

Dyżury w godz. 10.00 - 15.00

Kierowniczka DOBN
mgr Magdalena Fatyga

magdalena.fatyga@ibl.waw.pl
tel. (22) 657 27 22

Pracowniczka DOBN
mgr Katarzyna Dalbiak

katarzyna.dalbiak@ibl.waw.pl
tel. (22) 6572-794
 
Pracowniczka DOBN
Joanna Czeremcha

joanna.czeremcha@ibl.waw.pl
tel. (22) 65 72 794

Pracowniczka DOBN
mgr Anna Giedrojć

anna.giedrojc@ibl.waw.pl
tel.: (22) 65 72 794

Pokój 135
Dyżury w godz. 10.00-15.00


Pracowniczka DOBN
Julia Wójcik-Górska
julia.wojcik-gorska@ibl.waw.pl
tel. (22) 65 72 823

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku