Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Badań Literackich PAN

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty. Druk 4 tomów z serii "Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy. Listy"

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej (w formacie pdf):

Informacja o wynikach postępowania. Dotyczy postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), którego przedmiotem jest dostawa laptopów, serwerów i skanerów, znak sprawy: AG.26.11.2021

Zamówienia publiczne. Wykonanie korekt 6 woluminów powieści Elizy Orzeszkowej

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej (w formacie pdf):

1) informacja z otwarcia ofert;

Zamówienia publiczne. Wykonanie projektu graficznego i typograficznego serii "Dzieł zebranych" Elizy Orzeszkowej

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej (w formacie pdf):

1) informacja z otwarcia ofert;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy laptopów, serwerów i skanerów prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji ( art. 275 pkt. 1 uPzp )

Wyjaśnienie i informacja o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prace programistyczn

Zamówienie publiczne. Wykonanie projektu graficznego i typograficznego serii "Dzieł zebranych" Elizy Orzeszkowej

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (w formacie .pdf)

Oferty należy przesłać do dnia 9.03.2022 r. na adres email: iwona.wisniewska@ibl.waw.pl.

Zamówienie publiczne. Wykonanie korekt 6 woluminów powieści Elizy Orzeszkowej

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (w formacie .pdf)

Oferty należy przesłać do dnia 9.03.2022 r. na adres email: iwona.wisniewska@ibl.waw.pl.

Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji , którego przedmiotem są "Prace programistyczne ", nr. sprawy: AG.26.9.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na prace programistyczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji ( art. 275 pkt. 1 uPzp ).

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45