Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Badań Literackich PAN

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Druk offsetowy 5 tomów z serii "Dramat polski. Reaktywacja"

Zaproszenie do złożenia oferty. Druk offsetowy 5 tomów z serii "Dramat polski. Reaktywacja"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia. Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej (AG.26.23.2020)

Informacja o wynikach postępowania - dotyczy przetargu nieograniczonego pn." Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych”

Informacja o wynikach postępowania - plik pdf (750 KB)

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych”

Informacja o wynikach postępowania - dotyczy pn. " Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej ".

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych”

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej”

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych”

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45