Działalność popularyzatorska

 

Interesuje nas szeroko pojęta działalność akademicka i dydaktyczno-popularyzatorska. Nawiązując do tradycji „zebrań czwartkowych“ w IBL PAN, na których spotykali się badacze z różnych pracowni, planujemy organizowanie odczytów, seminariów, konferencji, jak również wykładów i seminariów otwartych; również we współpracy z instytucjami pozaakademickimi m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Narodową Galerią Sztuki Zachęta, Instytutem Teatralnym, Nowym Teatrem, Instytutem Książki, Krytyką Polityczną, Korporacją Ha!art, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, etc. Niektórzy z członków Zespołu prowadzili już autorskie seminaria, warsztaty i wykłady we współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami. Chcemy kontynuować tę działalność, wzbogacać ją i rozszerzać. 

Planujemy cykle spotkań koordynowane przez poszczególnych członków Zespołu z udziałem zapraszanych przez nich gości. Interesuje nas stworzenie sieci interdyscyplinarnych i międzynarodowych grup badawczych, opracowujących poszczególne, skrupulatnie dobrane problemy; organizowanie dyskusji round-table, które będą rejestrowane a ich zapis po odpowiedniej redakcji publikowany w periodykach akademickich (przygotowanie cyklu dla „Tekstów Drugich“); regularne publikowanie wyników badań i materiałów oraz przekładów w pismach akademickich polskich i zagranicznych; udział w konferencjach.

Jak wspomnieliśmy, wychodzimy z założenia, że nie można izolować literatury od innych dziedzin kultury, ani badań historycznych od refleksji teoretycznej. Wydaje nam się również, że badanie literatury polskiej nie może odbywać się w oderwaniu od literatury światowej i przedsięwzięć badawczych rozwijanych w innych ośrodkach badań kulturowych i literaturoznawczych za granicą. Dlatego jednym z priorytetów Zespołu będzie możliwie trwała i rozległa współpraca z zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku