Pracownia Literatury Romantyzmu

pok. 112
Członkowie pracowni:

Kierownik pracowni - dr hab. Marta Zielińska, profesor instytutu
dr hab. Marek Bieńczyk, profesor instytutu
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, profesor
dr hab. Elżbieta Kiślak, profesor instytutu
dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, profesor instytutu
dr hab. Grzegorz Marzec, profesor instytutu    
dr hab. Dorota Siwicka, profesor instytutu    
dr hab. Katarzyna Czeczot, profesor instytutu
dr hab. Teresa Rączka-Jeziorska, profesor instytutu

Dyżur Pracowni:  czwartek 11.00-13.00

Emerytowani pracownicy uczestniczący w działaniach pracowni:
prof. dr hab. Alina Kowalczyk
prof. dr hab. Marta Piwińska-Tarn
prof. dr hab. Jarosław Marek Rymkiewicz

Pracownia prowadzi badania nad polską i europejską literaturą doby romantyzmu oraz nad literaturą współczesną wchodzącą w dialog z tradycją romantyczną. Tematy ostatnich prac to: twórczość Juliusza Słowackiego, poetyka śmiechu w utworach Aleksandra Fredry, poezja Bolesława Leśmiana, bohaterki kobiece w literaturze romantyzmu, melancholia romantyczna, romantyczne wyobrażenia przestrzeni.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku