Przewód doktorski - Piotr Misztela

Temat: "Meteor Młodej Polski i jego bułgarscy współcześni. Recepcja twórczości i legendy Stanisława Przybyszewskiego w Bułgarii"

Recenzje:

Przewód doktorski - Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska

Przewód doktorski - Barbara Tyszkiewicz

Przewód doktorski - Paweł Rams

Przewód doktorski - Aleksandra Wójtowicz

Temat: Przestrzeń w ,,Oziminie", przestrzeń ,,Oziminy" Wacława Berenta
Streszczenie >>
recenzje:
prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska >>
dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UMK >>
Informacja o obronie pracy doktorskiej >>
 

Przewód doktorski - Karol Suszczyński

Przewód doktorski - Daniel Wyszogrodzki

Streszczenie pracy >> pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Izolda Kiec >> pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz >> pdf
Tekst pracy doktorskiej >>pdf

Przewód doktorski - Paweł Bem

Streszczenie pracy doktorskiej - plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Stanisław Bereś - plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. UAM dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany - plik pdf

Przewód doktorski - Łukasz Cybulski

Streszczenie pracy doktorskiej -plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. UW dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk -plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. dr hab. Maciej Eder -plik pdf

Przewód doktorski - Mateusz Żurawski

Streszczenie pracy doktorskiej - plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Andrzej St. Kowalczyk (Instytut Literatury Polskiej UW) -  plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. dr hab. Danuta Kuźnicka (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) - plik pdf

Przewód doktorski - Dorota Staszewska

Streszczenie pracy doktorskiej - plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. UŁ dr hab. Krystyna Pietrych -  plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Paweł Próchniak - plik pdf

Przewód doktorski - Maciej Maryl

Streszczenie rozprawy doktorskiej "Życie literackie w sieci: pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych"- plik doc
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego) - plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) - plik pdf

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45