Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Irminy Szubert

Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że dnia 16 grudnia 2022 roku o godz. 13.00 odbędzie się w sali 144 Instytutu Badań Literackich PAN (ul. Nowy Świat 72) publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Irminy Szubert.

Tytuł rozprawy: Mit - oralność - przekaz. O twórczości Miguela Ángela Asturiasa

Promotorzy:
prof. dr hab. Marek Zaleski
dr hab. Agnieszka Kłosińska-Nachin, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Ewa Nawrocka, prof. UJ (recenzja w pliku w formacie pdf)
dr hab. Carlos Dimeo Álvarez, prof. ATH (recenzja rozprawy w pliku w formacie pdf, recenzja działalności naukowo-akademickiej)

Z rozprawą można zapoznać się na stronie IBL PAN w Biuletynie Informacji Publicznej https://iblpan.ssdip.bip.gov.pl/przewody-doktorskie/ oraz w Bibliotece IBL PAN.

Treść zawiadomienia w pliku w formacie pdf
Streszczenie rozprawy doktorskiej w pliku w formacie pdf

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anelii Radomirowej

Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że dnia 29 listopada 2022 roku o godz. 12.00 odbędzie się w sali 144 Instytutu Badań Literackich PAN (ul. Nowy Świat 72) publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anelii Radomirovej.

Tytuł rozprawy: Pisarz w czasach zmiany. Relacja do sacrum (na przykładzie twórczości bułgarskiego pisarza Georgi Gospodinowa debiutującego w latach 90. XX wieku)

Promotor: prof. dr hab. Paweł Dybel
Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
dr hab. Celina Juda

Z rozprawą można zapoznać się na stronie IBL PAN w Biuletynie Informacji Publicznej https://iblpan.ssdip.bip.gov.pl/przewody-doktorskie/ oraz w Bibliotece IBL PAN.

Treść zawiadomienia w pliku w formacie pdf

Przewód doktorski - Jadwiga Cleo Moreno-Szypowska

Temat: Mistyka żydowska a hiszpańska literatura religijna Złotego Wieku. Ślady sefardyjskiej egzegezy biblijnej w komentarzach brata Luisa de León do „Pieśni nad pieśniami"

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko

Recenzenci:
ks. prof. dr hab. Jan Sochoń
prof. dr hab. Krzysztof M. Stachewicz
dr hab. Dorota Zygmuntowicz

Z rozprawą można zapoznać się na stronie IBL PAN w Biuletynie Informacji Publicznej https://iblpan.ssdip.bip.gov.pl/przewody-doktorskie/ oraz w Bibliotece IBL PAN.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Jadwigi Clei Moreno-Szypowskiej (plik w formacie pdf) >>

Przewód doktorski - Justyna Koszarska-Szulc

Temat: ,,Wierny własnemu rozdarciu". Problematyka tożsamościowa w twórczości Artura Sandauera

Streszczenie rozprawy doktorskiej - plik pdf >>

Recenzje:

Przewód doktorski - Anelia Radomirova

Temat: Pisarz w czasach zmiany, Relacje do "sacrum" (na przykladzie twórczości bułgarskiego pisarza Georgi Gospodinowa debiutującego w latach 90. XX wieku)

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Recenzje:

Przewód doktorski - Piotr Misztela

Temat: "Meteor Młodej Polski i jego bułgarscy współcześni. Recepcja twórczości i legendy Stanisława Przybyszewskiego w Bułgarii"

Recenzje:

Przewód doktorski - Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska

Przewód doktorski - Barbara Tyszkiewicz

Przewód doktorski - Paweł Rams

Przewód doktorski - Aleksandra Wójtowicz

Temat: Przestrzeń w ,,Oziminie", przestrzeń ,,Oziminy" Wacława Berenta
Streszczenie >>
recenzje:
prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska >>
dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UMK >>
Informacja o obronie pracy doktorskiej >>
 

Przewód doktorski - Karol Suszczyński

Przewód doktorski - Daniel Wyszogrodzki

Streszczenie pracy >> pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Izolda Kiec >> pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz >> pdf
Tekst pracy doktorskiej >>pdf

Przewód doktorski - Paweł Bem

Streszczenie pracy doktorskiej - plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Stanisław Bereś - plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. UAM dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany - plik pdf

Przewód doktorski - Łukasz Cybulski

Streszczenie pracy doktorskiej -plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. UW dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk -plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. dr hab. Maciej Eder -plik pdf

Przewód doktorski - Mateusz Żurawski

Streszczenie pracy doktorskiej - plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Andrzej St. Kowalczyk (Instytut Literatury Polskiej UW) -  plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. dr hab. Danuta Kuźnicka (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) - plik pdf

Przewód doktorski - Dorota Staszewska

Streszczenie pracy doktorskiej - plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. UŁ dr hab. Krystyna Pietrych -  plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Paweł Próchniak - plik pdf

Przewód doktorski - Maciej Maryl

Streszczenie rozprawy doktorskiej "Życie literackie w sieci: pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych"- plik doc
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego) - plik pdf
Recenzja rozprawy, oprac. prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) - plik pdf

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku