Zarządzenia Dyrektora IBL PAN

Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Zespole Badań nad Literaturą Zagłady

 Tekst zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie PDF).

Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Zespole Europeistyki Literackiej

Tekst zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie PDF).

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Poetyki Historycznej

Tekst zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie PDF).

Zarządzenie nr 17/2022 o powołaniu Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury

Tekst zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Literatury Renesansu i Baroku

Tekst zarządzenia w załączniku pdf (152 KB)

Zarządzenie nr 13/2022 Dyrektora IBL PAN w sprawie regulaminu postępowań w przypadkach dyskryminacji, mobbingu i molestowania w IBL PAN

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Zasady składania oraz realizacji projektów w IBL PAN (zarządzenie z dn. 7 czerwca 2022)

Treść zarządzenia dot. aktualizacji zasad składania oraz realizacji projektów - w pliku (w formacie pdf)

Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora IBL PAN z dnia 31 maja 2022 w sprawie powołania komisji stypendialnej

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora IBL PAN z dnia 26 maja 2022 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich IBL PAN

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym na pracownika naukowego w IBL PAN

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).
Dotyczy konkursu na stanowisko: Adiunkt w Zespole Edytorstwa Naukowego Tekstów Drugiej Połowy XIX w.

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora IBL PAN z 27 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Planu Równości Płci w Instytucie Badań Literackich PAN

Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 października 2021 r. w sprawie publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Instytucie Badań Literackich

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Treść zarządzenia, na mocy którego zostaje utworzone Laboratorium Infrastruktury Badawczej Literaturoznawstwa, w załączonym pliku pdf (297 KB).

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Badań Literackich PAN

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkusowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 23.12.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym pn. "Wsparcie informatyczne utzrymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej (PBL) (pbl.ibl.waw.pl: infrastruktura serwerowa, oprogramowania bazodanowe, oprogramowania portalu, moduły migrujące, konwertujące oraz wizualizujące dane) w gotowości do prowadzenia badań naukowych poprzez utrzymanie wdrażania reguł FAIR data w ww. infrastrukturze.
Treść zarządzenia w pliku pdf (125 KB).

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 23.12.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym pn. "Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej, składającego się z backendu - bazy danych i systemu zarządzania treścią (Content Management System, dalej jako "CMS") oraz frontendu - do prezentacji treści widzialnych przez użytkownika w otwartym dostępie."
Treść zarządzenia w piliku pdf (123 KB).

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przygotowywania umów cywilnoprawnych

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Stypendiów Socjalnych i Zapomóg Instytutu Badań Literackich PAN

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru stypendystów w grancie Sonata

Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora IBL PAN z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy IBL PAN podczas pandemii koronawirusa

Zarządzenie 8/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

Treść Zarządzenia >>pdf>>

Zarządzenie 7/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

Treść Zarządzenia >>pdf>>

Zarządzenie 6/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

Treść Zarządzenia >>pdf>>

Zarządzenie 5/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

Treść Zarządzenia >> pdf>>

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej
Treść zrządzenia >>pdf

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia tekstu ujednoliconego jednolitego rzeczowego wykazu akt

Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zasad składania oraz realizacji grantów w IBL PAN

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt

Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Zespole Archiwum Kobiet
Tekst zarządzenia >>pdf

Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Zespole do Badań nad Literaturą i Kultura Późnej Nowoczesności
Tekst zarządzenia >>pdf

Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 18 lipca 2019 r.

Zarządzenie 24/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 października 2018 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych w Instytucie Badań Literackich PAN

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN w sprawie powołania komisji konkursowej do programu IBL.eu

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy kancelaryjnych i archiwalnych w Instytucie Badań Literackich PAN.

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 lutego 2018 roku

Zarządzenie 14/2017 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 12 października 2017 r. w wprowadzenia regulaminu korzystania z poczty elektronicznej oraz zakładania i obslugi kont emailowych w Instytucie Badań Literackich PAN

 Treść zarządzenia i regulaminu w formacie pdf

Zarządzenie 13/2017 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zasad przygotowywania umów cywilnoprawnych w IBL PAN

 Treść zarządzenia i zasad przygotowywania umów cywilnoprawnych w IBL PAN  w formacie pdf

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora IBL PAN w sprawie zmiany nazwy Pracowni Poetyki Teoretycznej

Tekst zarządzenia w formacie pdf

Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 23.10.2015

Tekst zarządzenia w formacie pdf

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Instytutu Badań Literackich z dnia 23.10.2015 r.

Test zarządzenia i regulaminu w formacie pdf.

 

Regulamin przekazywania informacji drogą elektroniczną - zalącznik do Zarządzenia Nr 8/2014

Treść regulaminu  - format pdf

Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 20 listopada 2014 r. wprowadzające w IBL PAN Regulamin przekazywania informacji drogą elektroniczną

Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie dokonywania w Instytucie Badań Literackich PAN zakupów usług i towarów podlegających i niepodlegających rygorom Ustawy Prawo zamówień publicznych

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku