Wykaz konferencji Pracowni Literatury Renesansu i Baroku

W dniach 23–25 marca 1999 roku odbyła się przygotowana przy współpracy z Instytutem Literatury Polskiej konferencja naukowa, zatytułowana "Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej". Rok później ukazał się tom zbiorowy, zawierający artykuły przygotowane w oparciu o materiały z tejże konferencji:

  • Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur. [Materiały konferencji naukowej "Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej". (Warszawa, 23–25 marca 1999)], pod redakcją Janusza Pelca, Krzysztofa Mrowcewicza i Marka Prejsa, Warszawa 2000.

W dniach 2 i 3 grudnia 2002 roku Pracownia zorganizowała konferencję zatytułowaną: "Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła (nowe, materiały, nowe interpretacje)", która zaowocowała tomem zbiorowym:

  • Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła, pod redakcją Adama Karpińskiego i Estery Lasocińskiej, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 9, Warszawa 2004.

8 maja 2009 r. odbyła się przygotowana przy współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego  konferencja poświęcona pamięci zmarłej członkini Pracowni - Ewy Głębickiej: "Oto jestem ksiąg niesyty...", zaś w 2010 roku ukazał się tom pamiątkowy:

  • "Libris satiari nequeo/Oto jestem ksiąg niesyty...". Pamięci Ewy Jolanty Głębickiej, pod redakcją Joanny Partyki i Ariadny Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2010.

3 i 4 listopada 2009 roku Instytut był gospodarzem  konferencji naukowej zatytułowanej "Humanizm i filologia" organizowanej przez Pracownię w ramach projektu "Humanizm". Konferencja ta była jednym z etapów prac zespołu badawczego, którego zadaniem było przygotowanie tomu rozpraw. W efekcie tom ten ukazał się w roku 2011:

  • Humanizm i filologia, pod redakcją naukową Adama Karpińskiego, Warszawa 2011.

W roku 2015 w Instytucie odbyła się zorganizowana przez Pracownię konferencja Gatunki nieklasyczne - teoria i praktyka.  

Konferencje z cyklu "Kolokwiów staropolskich" od 1994 roku. Więcej >>

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku