Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury

pok. 131, tel. (22) 6572-876

Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury powstał w roku 2000 pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Maciejewskiego (1930-2011). Jego członkami są pracownicy Instytutu Badań Literackich PAN oraz badacze związani z Instytutem i innymi placówkami naukowymi.

Badania prowadzone przez Profesora Maciejewskiego kontynuują jego uczniowie. Dotyczą one "obszarów trzecich": szerokiej przestrzeni "pogranicza" między "wysoką" literaturą artystyczną a folklorem, obejmującej zwłaszcza: teksty okolicznościowe i użytkowe oraz literaturę dokumentu osobistego (autobiografie, pamiętnikarstwo, epistolografia).

Realizowane ostatnio i przygotowywane obecnie projekty zmierzają w kierunku socjologii literatury oraz kontekstów i powiązań literatury z innymi dziedzinami sztuki (zwłaszcza plastycznej: fotografia, komiks), a także szeroko pojmowaną kulturą.

W dorobku Zespołu można wymienić organizowane od lat interdyscyplinarne konferencje naukowe [zob. Archiwum konferencji] i zebrania naukowe [zob. Archiwum zebrań naukowych], wydawanie rocznika naukowego "Napis" (od 1994 r.) [zob. Archiwum Napisu] oraz inne projekty naukowe [zob. Projekty – Aktualne i Ukończone].

Członkowie Zespołu prowadzą swoje badania, współpracując w obrębie następujących sekcji:
1. Sekcja komiksowa;
2. Sekcja edytorska;
3. Sekcja badań nad dziewiętnastowieczną formacją kulturową.


Kierownik Zespołu - dr hab. Marek Pąkciński

Członkowie Zespołu:
dr Agnieszka Bąbel – sekretarz Zespołu
dr Wojciech Kaliszewski
dr Marcin Kuźma
dr Konrad Niciński
dr Kamila Tuszyńska
dr Bartłomiej Szleszyński
dr Iwona Wiśniewska
mgr Agata Grabowska-Kuniczuk
mgr Małgorzata Lisicka

Dyżury Zespołu: środy 12.00-14.00

Kontakt: Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury i Redakcja rocznika "Napis"-

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

www.ibl.waw.pl
tel. +48 22 657 28 76 (środy)
tel./fax +48 22 826 99 45(sekretariat IBL PAN)
 

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku