Przewód habilitacyjny - Beata Śniecikowska

Harmonogram
Wniosek z dnia 10 lutego 2017 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf
Autoreferat - plik pdf
Pismo powołujące skład komisji habilitacyjnej - plik pdf
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Beacie Śniecikowskiej - plik pdf

Przewód habilitacyjny - dr Anna Sobieska

Harmonogram
Wniosek z dnia 20 czerwca 2016 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf
Autoreferat - plik pdf
Pismo powołujące skład komisji habilitacyjnej - plik pdf
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Annie Sobieskiej - plik pdf

Przewód habilitacyjny - dr Agata Roćko

Harmonogram
Wniosek z dnia 6 czerwca 2016 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf
Autoreferat - plik pdf
Pismo powołujące skład komisji habilitacyjnej - plik pdf
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Agacie Roćko - plik pdf
 

Przewód habilitacyjny - dr Piotr Wiktor Sobolczyk

Harmonogram
Wniosek z dnia 17 marca 2016 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf
Autoreferat - plik pdf
Pismo powołujące skład komisji habilitacyjnej - plik pdf
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Piotra Sobolczyka w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf

Przewód habilitacyjny - dr Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

Harmonogram
Wniosek z dnia 5 stycznia 2016 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf
Autoreferat - plik pdf
Pismo powołujące skład komisji habilitacyjnej - plik pdf
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Tamarze Brzostowskiej-Tereszkiewicz - plik pdf

Przewód habilitacyjny - dr Anna Janicka

Harmonogram
Wniosek z dnia 30 listopada 2015 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf
Autoreferat - plik pdf
Pismo powołujące skład komisji habilitacyjnej - plik pdf
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
habilitowanego humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Annie Janickiej - plik pdf

Przewód habilitacyjny - dr Krzysztof Jaworski

Wniosek z dnia 20 sierpnia 2015 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf
Autoreferat - plik pdf
Pismo powołujące skład komisji habilitacyjnej - plik pdf
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr. Krzysztofowi Jaworskiemu - plik pdf

Przewód habilitacyjny - dr Estera Lasocińska

Wniosek z dnia 5 maja 2015 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf
Autoreferat - plik pdf
Pismo powołujące skład komisji habilitacyjnej - plik pdf
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Esterze Agacie Lasocińskiej - plik pdf

Przewód habilitacyjny - dr Marek Troszyński

Wniosek z dnia 8 grudnia 2014 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf
Autoreferat - plik pdf
Pismo powołujące skład komisji habilitacyjnej - plik pdf
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 13 października 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr. Markowi Troszyńskiemu - plik pdf
 

Przewód hablitacyjny - dr Agnieszka Kluba

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego - plik pdf
Autoreferat - plik pdf
Pismo powołujące skład komisji habilitacyjnej - plik pdf
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Agnieszce Klubie - plik pdf

Przewód habilitacyjny - dr Agata Seweryn

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Agaty Seweryn
Autoreferat- plik pdf
Informacje dodatkowe - plik pdf
Spis publikacji - plik pdf
Pismo powołujące skład komisji habilitacyjnej - plik pdf
Opinia o rozprawie habilitacyjnej i dorobku naukowym dr Agaty Seweryn, oprac. prof. dr hab. Zdzisław Łapiński (em. prof. w IBL PAN) - plik pdf
Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Agaty Seweryn, oprac. prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) - plik pdf
Opinia o aktywności naukowej i publikacjach stanowiących podstawę oceny w postępowaniu habilitacyjnym dr Agaty Seweryn, oprac. prof. zw. dr hab. Krzysztof Trybuś (Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu) - plik pdf
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
dr Agacie Seweryn - plik pdf

Przewód habilitacyjny - dr Danuta Zawadzka

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - plik pdf
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Danucie Zawadzkiej - plik pdf
Autoreferat - plik pdf
Spis publikacji - plik pdf
Pismo powołujące skład komisji habilitacyjnej - plik pdf
Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr Danuty Zawadzkiej w związku z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, oprac. prof. dr hab. Marian Ursel (Zakład Historii Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski) - plik pdf
Recenzja rozprawy habilitacyjnej, dorobku naukowego, działalności dydaktycznej i organizacyjnej dr Danuty Zawadzkiej, oprac. prof. IBL PAN dr hab. Marta Zielińska  - plik pdf
Recenzja rozprawy habilitacyjnej, dorobku naukowego, działalności dydaktycznej i organizacyjnej dr Danuty Zawadzkiej, oprac. prof. dr hab. Jerzy Fiećko (Instytut Filologii Polskiej UAM) - plik pdf
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Danucie Zawadzkiej - plik pdf

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku