Dyrekcja Instytutu Badań Literackich


Dyrektor

prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
dyżury: wtorek i czwartek w godz. 10:00-15:00

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Grzegorz Marzec
dyżury: poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 10:00-15:00

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Agnieszka Mrozik
dyżury: poniedziałek, wtorek i środa w godz. 10.00 -15.00

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45