Dyrekcja Instytutu Badań Literackich

Dyrektor
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN
dyżury: wtorek i czwartek w godz. 10:00-15:00

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Dorota Krawczyńska
dyżury: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 11.00-15.00

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku