Weronika Szulik

mgr, dokumentalistka
weronika.szulik@ibl.waw.pl
academia.edu
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Weronika SzulikGłówne kierunki zainteresowań naukowych:

 • modernizm przełomu XIX i XX wieku,
 • edytorstwo naukowe,
 • dokumentacja literacka.

PUBLIKACJE:

1. Książki:

 • Janusz Korczak Bibliography: English Sources 2012–2020. Janusz Korczak Association of Canada 2020. [online].

2. Artykuły:

w czasopismach:

 • Film jako ślad rzeczywistości. „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2021 nr 2. Zob. link. [recenzja].
 • The Powerful Man: Young-Poland Decadence in a Film by Henryk Szaro. „Volupté” 2019 nr 2.2 s. 72–94 [online].
 • Lot Hamleta. Dwie rewolucje w Hamlecie wtórym Romana Jaworskiego. „Polisemia” 2019 nr 1 [online].
 • Adaptowanie nowoczesności: powieści filmowe Leo Belmonta i Zofii Dromlewiczowej. „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2019 nr 1 [online].
 • Wokół „Wesela hrabiego Orgaza” – związki Romana Jaworskiego z prądami awangardowymi. „Pamiętnik Sztuk Pięknych” 2018 nr 13 s. 127–132.
 • Z miłości do kina. Wokół „Kinofilii zaangażowanej" Łukasza Biskupskiego. „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2018 nr 2 [online]. [recenzja]
 • „Byłem raz w kinie” Karol Irzykowski wobec kina popularnego w latach 20. XX wieku. „Teksty Drugie” 2018 nr 5 s. 212–229.
 • „Z Ducha Komedii…”. Teoria śmiechu Stanisława Brzozowskiego. „Pamiętnik Literacki” 2018 nr 3 s. 5–23. 
 • „Dziesiąta Muza (impresje)” – felietony Andrzeja Własta na tle myśli filmowej dwudziestolecia międzywojennego. „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2017 nr 4 [online] [recenzja].
 • Puste miejsca powojennej cywilizacji europejskiej. „Wesele hrabiego Orgaza” Romana Jaworskiego. „Przegląd Humanistyczny” 2014 nr 6 s. 75–87.
 • „Brzozowski, człowiek, historia…” – Rok Stanisława Brzozowskiego. „Przegląd Humanistyczny” 2014 nr 1 s. 128–134. [recenzja].

w tomach zbiorowych:

 • Śmierć teatru? Problem kina niemego w Człowieku przed soczewką Karola Irzykowskiego [w:] Karol Irzykowski – człowiek sporu, postać sporna. Red. K. Sadkowska, K. Siatkowska-Callebat, M. Chmurski.
 • Warszawa 2020.
 • Wyzwolić śmiech, wyzwolić śmiechem. „Bania doktora Lipka” Romana Jaworskiego [w:] Homo ridens w tragicznym świecie. Strach i śmiech w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku. Red. H. Ratuszna. Toruń 2020.
 • „Z brzegu literatury”… – krytyka filmowa Karola Irzykowskiego [w:] Krytyka (literacka, teatralna, filmowa…) między 1864 a 1939. Red. P. Czarnecka, U. Kowalczuk, M. Krzyżanowska. Warszawa 2019 s. 165–180.
 • W Klubie Konstrukcjonalistów. Strategie autotematyczne we wczesnej prozie Karola Irzykowskiego i Romana Jaworskiego [w:] Ironia modernistów. Red. J. Ławski, M. Bajka, U.M. Pilch. Białystok 2018.
 • Sztuka czy podglądactwo? „Człowiek przed soczewką, czyli sprzedane samobójstwo” Karola Irzykowskiego [w:] Świat idei i lektur – twórczość Karola Irzykowskiego. Red. H. Ratuszna. Toruń 2016 s. 143–155.
w druku:
 • Nowoczesne bajki Zofii Dromlewiczowej [w:] Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku, red. A. Dżabagina, L. Magnone, Warszawa.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 w konferencjach międzynarodowych:

 • 17–18.06.2021 – konferencja „Literatura polska i modernizm austriacki. Inspiracje, powinowactwa, dysonanse. (w setną rocznicę śmierci Tadeusza Rittnera 1921 – 2021)”. Tytuł referatu: Zepsuty czy zbrodniczy? Nowoczesny ornament w opowiadaniu Romana Jaworskiego.
 • 8.02.2020 – konferencja „(De)Constructing Narrative Identities” zorganizowana przez London Centre for Interdisciplinary Research na uczelni Birkbeck (University of London). Tytuł referatu: Literature on Duty: Polish Film Adaptations After 1918 as an Example of “National Cinema”.
 • 4–5.04.2019 – konferencja „Humor Research Project” zorganizowana przez Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu. Tytuł referatu: Creating a History Through Comic Repetition. The Case of Roman Jaworski.
 • 1–2.04.2017 – konferencja „Literatura – konteksty. Literatura a malarstwo” zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem w Santiago de Compostela oraz Uniwersytet w Wuppertal. Tytuł referatu: Ku nowej sztuce. Wojtkiewicz – Jaworski – Witkacy.
 • 7–8 listopada 2014 – konferencja „Karol Irzykowski (1944–2014). Postać sporna, człowiek sporu” zorganizowana przez Instytut Literatury Polskiej UW, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz EUR'ORBEM, UMR 8224 (Université Paris-Sorbonne – CNRS). Tytuł referatu: Śmierć teatru? „Człowiek przed soczewką, czyli sprzedane samobójstwo” Karola Irzykowskiego

w konferencjach ogólnopolskich:

 • 7–8.02.2019 – konferencja „Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku” zorganizowana przez Koło Naukowe Literatury Kobiet oraz Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł referatu: Zofii Dromlewiczowej powieść filmowa.
 • 10–11.05.2018 – konferencja „Sztuka rewolucyjna” zorganizowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wygłoszony referat: Lot Hamleta. „Hamlet wtóry” Romana Jaworskiego jako dramat o rewolucji.
 • 7–9.11.2017 – konferencja „Formiści-Bunt/Zdrój-Jung Idysz. W stulecie polskiej awangardy” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wygłoszony referat: Od „całkowitego anarchizmu” do „roztańczonej katedry” – „Wesele hrabiego Orgaza” Romana Jaworskiego.
 • 12–13.05.2017 – konferencja „Ironia modernistów” zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Jagielloński. Wygłoszony referat: W Klubie Konstrukcjonalistów. Strategie autotematyczne we wczesnej prozie Romana Jaworskiego i Karola Irzykowskiego.
 • 24–25.03.2017 – konferencja „Homo ridens w tragicznym świecie. Strach i śmiech w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wygłoszony referat: Wyzwolić śmiech, wyzwolić śmiechem. „Bania doktora Lipka” Romana Jaworskiego.
 • 10–11.04.2014 – konferencja „Karol Irzykowski – świat idei i lektur” zorganizowana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wygłoszony referat: Sztuka czy podglądactwo? „Człowiek przed soczewką, czyli sprzedane samobójstwo” Karola Irzykowskiego.
Udział w projektach badawczych:
 • Dokumentalistka w grancie Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny, kierownik projektu: dr Alicja Szałagan (IBL PAN), 2019-2022).

 Wyróżnienia:

 • 25 marca 2019 – stypendium Fundacji im. Augusta Cieszkowskiego (KRONOS). Projekt: Rozproszone pisma Romana Jaworskiego (kwerenda, redakcja i przygotowanie edycji).

Prace w przygotowaniu

 • Konstelacje Romana Jaworskiego (Witkacy – Irzykowski – Brzozowski) [doktorat].
 • Edycja krytyczna pism rozproszonych Romana Jaworskiego.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45