HR Excellence in Research

10 czerwca 2016 Instytut Badań Literackich PAN dołączył do elitarnego grona polskich instytutów naukowych wyróżnionych przez Komisję Europejską znakiem „HR Excellence in Research”.

Certyfikat ten nadawany jest europejskim instytucjom naukowym, których wewnętrzna polityka kadrowa i procedury rekrutacji są zgodne z zasadami określonymi w  „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Instytucje naukowe wyróżnione znakiem „HR Excellence in Research” są promowane przez Komisję Europejską w międzynarodowym środowisku naukowym jako zapewniające naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi procesu rekrutacji i zatrudniania pracowników naukowych (OTM-R), IBL PAN zaktualizował swój regulamin przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe.

1. HR Charter and the Code (https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy)
2. IBL PAN Declaration of Commitment (pdf)
3. IBL PAN Gap Analysis and Action Plan (pdf)
4. Regulamin przeprowadzania konkursów i zatrudniania na stanowiskach naukowych w IBL PAN (OTM-R policy) po polsku (pdf).
5. Zarządzenie powołujące Zespół do spraw wdrożenia w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Steering Committee).
6. Gender Equality Plan dla IBL PAN - plik do pobrania w formacie pdf
 

English version

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45