Zespół Edytorstwa Naukowego Tekstów Drugiej Połowy XIX wieku

Dyżury we wtorki, godz. 10.00-14.00 w pok. 112

Członkowie zespołu:
dr Iwona Wiśniewska - kierownik
dr Aleksandra Błasińska
dr Piotr Bordzoł
dr Agata Grabowska-Kuniczuk
dr Teresa Winek
dr Agnieszka Bąbel

Profil badawczy:
- edytorstwo naukowe
- biografistyka
- bibliografia

Od kwietnia 2020 r. Zespół realizuje (przy współpracy kolegów z innych pracowni IBL PAN i kilku ośrodków naukowych) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pięcioletni projekt badawczy pt. "Dzieła zebrane" (cz. I) i "Listy zebrane" Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna. Projekt ma dwa główne cele. Pierwszym jest rozpoczęcie edycji Dzieł zebranych autorki Nad Niemnem w formie nowoczesnej naukowej publikacji cyfrowej w otwartym dostępie. Postaci cyfrowej będzie towarzyszyła także wersja książkowa – wydana w niewielkim nakładzie. Jest to pierwszy etap pracy nad Dziełami zebranymi, które pragniemy otworzyć serią powieściową – opracowaniem utworów z początkowej dekady twórczej działalności pisarki. Drugi cel badań to kontynuacja niezwykle cenionego przez środowisko humanistyczne cyklu Listów zebranych Orzeszkowej. Zamierzamy opracować dwa tomy niepublikowanych dotąd listów pisarki: Do przyjaciół (w dwóch woluminach) i Do tłumaczy (w jednym woluminie) oraz dwa tomy korespondencji do Orzeszkowej: Listy Leopolda Méyeta (w trzech woluminach) oraz Listy redaktorów i wydawców (w dwóch woluminach).

Ogłoszenie o zatrudnieniu recenzentów "Dzieł zebranych" Elizy Orzeszkowej w projekcie pt."Dzieła zebrane" (cz. I) i "Listy zebrane" Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna

Treść ogłoszenia znajduje się w załączonym pliku (w formacie .pdf).

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku