Zespół Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych

Zespół został powołany przez dyrektora IBL prof. Mikołaja Sokołowskiego decyzją z dnia 2 kwietnia 2014 roku.
Dyżury: poniedziałki, pok. 138, tel. (22) 6572-706
 
W skład Zespołu wchodzą:

prof. dr hab. Tomasz Chachulski, profesor - kierownik Zespołu (poniedziałek)
red. Ariadna Masłowska-Nowak, starszy dokumentalista (wtorek)
mgr Karolina Żelazowska-Byczkowska, specjalista badawczo-techniczny (środa)

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku