Publikacje

 Badacze związani z PRO RHETORICA publikują artykuły m.in. w kwartalniku PTR "Res Rhetorica" http://resrhetorica.com/index.php/RR oraz w serii wydawniczej PTR "Rhetoricum" [link]. Planowane jest utworzenie serii wydawniczej PRO RHETORICA, wydawanej w Wydawnictwie IBL.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku