Pracownia Literatury Renesansu i Baroku

pok. 126, tel. (22) 65-72-742

Członkowie Pracowni:
Kierownik Pracowni -  prof. 
dr hab. Joanna Partyka, profesor

dr hab. Małgorzata Ciszewska, profesor instytutu

dr hab. Estera Lasocińska, profesor instytutu

dr hab. Magdalena Piskała, profesor instytutu

dr Maciej   Pieczyński 

Zebrania Pracowni: poniedziałki godz. 11.00-13.00 (w okresie zagrożenia epidemicznego: on-line lub godz. 11:30-13:30)

O pracowni: 

Wiadomości Pracowni Literatury Renesansu i Baroku

18 kwietnia 2013 - referat prof. dr hab. Janusza T. Maciuszko: Skąd się wzięła reformacja w Polsce? (z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie)

21 marca 2013 - referat dr. Barbary Niebelskiej-Rajcy: Kłopot z wyobraźnią. Kategorie imaginatio i phantasia w refleksji teoretycznoliterackiej XVI-XVII wieku (z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie)

 

12-13 kwietnia 2013 r. - konferencja naukowa "Herb i heraldyka w kulturze staropolskiej (XVI-XVIII w.)"

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Instytut Badań Literackich PAN przy współpracy Zakładu Studiów nad Renesansem Instytutu Filologii Klasycznej UW, Zakładu Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa Instytutu Historii PAN, oraz Komisji Kultury Staropolskiej Wydziału „Artes Liberales” UW zapraszają na konferencję pt. "Herb i heraldyka w kulturze staropolskiej (XVI-XVIII w.)"
Program konferencji - pdf
 

18 marca 2013 - referat dr Estery Lasocińskiej: O wartości przyjaźni, przyjemności i pracy. Wokół "Dyjalogu mięsopustnego" (1622) (z cyklu Spotkania Staropolskie)

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali nr 121 w Instytucie Badań Literackich PAN. 

17 stycznia 2013 - referat dr. Wiesława Pawlaka: "Grecyzm Juwenala". Glosa do prologu "Kroniki" Wincentego Kadłubka (z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie)

3 grudnia 2012 - referat dr Estery Lasocińskiej: Obrazy Epikura w "Wizerunku własnym" Mikołaja Reja (z cyklu Spotkania Staropolskie)

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali nr 121 w Instytucie Badań Literackich PAN. 

8-10 października 2012, Kazimierz n. Wisłą - Przyjaźń w literaturze staropolskiej (z cyklu "Kolokwia Staropolskie")

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45