Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2013-2018.

 


 

 

 

Nagroda Edytorska Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego dla Zespołu edytorskiego Biblioteki Pisarzy Staropolskich >>pdf


 

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

Powstanie serii poprzedziła dwutomowa publikacja Poezji zebranych Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w opracowaniu Adama Karpińskiego.
 

 

T. 1 HIERONIM MORSZTYN, Światowa Rozkosz, wydał Adam Karpiński - pdf T. 2 KASPER TWARDOWSKI, Pochodnia Miłości Bożej, wydał Krzysztof Mrowcewicz
- pdf
T. 3 KASPER MIASKOWSKI Zbiór rytmów,  wydała Alina Nowicka-Jeżowa - pdf  T. 4 WACŁAW POTOCKI, Muza polska, wydał Adam Karpiński - pdf
       

 

T. 5 SEBASTIAN GRABOWIECKI, Rymy duchowne, wydał
Krzysztof Mrowcewicz - pdf
T. 6 SEBASTIAN FABIAN KLONOWIC, Roxolania * Roksolania, wydał i przełożył Mieczysław Mejor
- pdf
T. 7 KASPER TWARDOWSKI, Lekcyje Kupidynowe, wydał Radosław Grześkowiak
 - link do wstępu
link do tekstu
T. 8 STANISŁAW GROCHOWSKI, Wirydarz, wydała Justyna Dąbkowska
- pdf
       

 

T.9 ALEKSANDER TEODOR LACKI, Pobożne pragnienia, wydał Krzysztof Mrowcewicz - pdf T. 10 MIKOŁAJ KOCHANOWSKI, Rotuły do synów swych, wydał Adam Karpiński - pdf  T. 11 KASPER TWARDOWSKI, Łódź
młodzi z nawałności
do brzegu płynąca,

wydał Radosław Grześkowiak  -  link do wstępu 
T. 12 JAN ŻABCZYC, Symfonije anielskie, wydał Adam Karpiński - pdf
       

 

T. 13 SZYMON ZIMOROWIC, Roksolanki, wydał Radosław Grześkowiak
  - link do wstępu
 cz. 1,  cz. 2, cz. 3cz. 4

T. 14 ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO, Monita politico-moralia * Przestrogi polityczno-obyczajowe, wydały Ewa Jolanta Głębicka i Estera Lasocińska - pdf T. 15 ERAZM OTWINOWSKI, Pisma poetyckie, wydał Piotr Wilczek - pdf T. 16 PIERRE CORNEILLE * JAN ANDRZEJ MORSZTYN, Cyd albo Roderyk, wydali Adam Karpiński i Adam Stepnowski - pdf
       

 

T. 17 SAMUEL TWARDOWSKI, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego, wydał Roman Krzywy T. 18 GIOVAN MARIO VERDIZZOTTI * MARCIN BŁAŻEWSKI, Setnik przypowieści uciesznych, wydał Jan Ślaski - pdf T. 19 ADAM KORCZYŃSKI, Wizerunek złocistej przyjaźnią zdrady, wydał Radosław Grześkowiak 
- link do wstępu
T. 20 HIERONIM MORSZTYN, Filomachija, wydał Radosław Grześkowiak - link do wstępu
       

 

T. 21 Dialogus in Natali Domini* Dialog
na Narodzenie Pana.
Ecloga de Nativitate
Domini* Ekloga na Narodzenie Pańskie
,
wydała i przełożyła
Joanna Ziabicka - pdf
T. 22 ADRIAN WIESZCZYCKI, Utwory poetyckie, wydała Anna Gurowska - pdf
T. 23 MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI, Poezje zebrane, wydali
Radosław Grześkowiak
i Adam Karpiński przy współpracy Krzysztofa Mrowcewicza
T. 24 SAMUEL TWARDOWSKI, Pałac Leszczyński, wydał
Roman Krzywy
         

 

T. 25 SZYMON STAROWOLSKI, De claris oratoribus Sarmatiae * O znakomitych mówcach Sarmacji, wydała i przełożyła Ewa Jolanta Głębicka - pdf  T. 26 MACIEJ
KAZIMIERZ SARBIEWSKI, Epigrammatum liber *
Księga epigramatów
,
wydały i przełożyły
Magdalena Piskała i Dorota Sutkowska - pdf
 T. 27 ABRAHAM ROŻNIATOWSKI, Pamiątka krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, wydał Janusz S. Gruchała - pdf  T. 28 MICHAŁ JURKOWSKI, Historyje świeże
i niezwyczajne,
wydał Mariusz Kazańczuk - pdf
       

 

 T. 29 KLEMENS BOLESŁAWIUSZ, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej, wydał Jacek Sokolski - pdf  T. 30 JAN GAWIŃSKI, Dworzanki albo Epigrammata polskie, wydał Jacek Głażewski - pdf  T. 31 SEBASTIAN PETRYCY, Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego, wydał Jacek Wójcicki - pdf  T. 32 STANISŁAW HERAKLIUSZ LUBOMIRSKI, Rozmowy Artaksesa
i  Ewandra
, wydała Justyna Dąbkowska-Kujko - pdf
       

 

T. 33 FERDINANDO SARACINELLI *
STANISŁAW SERAFIN JAGODYŃSKI, Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny, wydał Roman Krzywy
T. 34 HIERONIM MORSZTYN, Historyja ucieszna o królewnie Banialuce, wydał Radosław Grześkowiak -  link do wstępu
T. 35 JAN GAWIŃSKI,
Sielanki z Gajem zielonym,
wydała Ewa Rot - pdf
T. 36 MIKOŁAJ REJ, Kupiec, wydała Anna Kochan - pdf
 

 

T. 37 KAROL MIKOŁAJ JUNIEWICZ, Refleksyje duchowne, wydał Maciej Pieczyński - pdf T. 38 OLBRYCHT KARMANOWSKI, Wiersze
i listy
, wydał Radosław Grześkowiak -  link do wstępu
T. 39 FRANCISZEK GRADOWSKI, Hodoeporicon  Moschicum * Wyprawa moskiewska,
wydał Bartłomiej Czarski
- pdf
T. 40 SAMUEL TWARDOWSKI, Władysław IV, król polski i szwedzki, wydał Roman Krzywy
 

 

T. 41 MARINO GIAMBATTISTA, O zabiciu młodzianków
(przekład anonimowy), wyd. Radosław Rusnak - pdf
T. 42 MORSZTYN STANISŁAW, Hippolit. Tragedyja, jedna z dziesiąci, które wierszem łacińskim napisał Seneka, na polskie przetłumaczona. Andromacha. Tragedyja, z francuskiego przetłumaczona,
wyd. Michał Bajer i Radosław Rusnak - pdf
T. 43 ANDRZEJ ZBYLITOWSKI, Wiersze zebrane,
wstęp, wydanie tekstów polskich i komentarze Anna Kochan - pdf
T. 44. ERAZM Z ROTTERDAMU * ANONIM, Księgi, które zową Język, wydała Justyna Dąbkowska-Kujko - pdf
 
T. 45 JAKUB SOBIESKI, Mowy pogrzebowe, wydały: Maria Barłowska i Małgorzata Ciszewska - pdf
 
T. 46 ALBERT INES, Acroamata epigrammatica * Epigramaty miłe dla ucha, wydały i przełożyły Magdalena Piskała i Dorota Sutkowska - pdf T. 47 WESPAZJAN KOCHOWSKI, Ogród Panieński, wydali Roman Mazurkiewicz i Wiesław Pawlak - pdf T.  48  HIERONIM FALĘCKI, Wojsko serdecznych nowo rekrutowanych na większą chwałę Boską afektów, wydał Maciej Pieczyński - pdf

 

 

 
T. 49 JAKUB KAZIMIERZ HAUR, Merkuryjusz polski, wydała Joanna Partyka
strony tytułowe - pdf
strona redakcyjna - pdf
tekst - pdf
T. 50 WALENTY BARTOSZEWSKI, Utwory poetyckie, wyd. Monika Kardasz - pdf T. 51 MARCIN HIŃCZA, Plęsy aniołów, wyd. Alicja Bielak - pdf
 
T. 52 PIOTR ARTOMIUS, Tanatomachija, to jest Bój z śmiercią, wyd. Anna Nath-Dokurno
strony tytułowe - pdf
strona redakcyjna - pdf
tekst - pdf
 
 
 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku