Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych jest konkursem przedmiotowym organizowanym przez Instytut Badań Literackich PAN na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Olimpiada zaplanowana jest jako konkurs złożony z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Po raz pierwszy odbyła się w roku szkolnym 2019/2020.

OLiJP-SP systematycznie się rozwija i stopniowo budzi coraz większe zainteresowanie. Jej początki były szczególnie trudne, ponieważ przypadły na czas pandemii oraz reform wprowadzanych w szkolnictwie podstawowym i średnim, co znacząco utrudniło start tej inicjatywy. Mimo to Olimpiada dla Szkół Podstawowych wypracowała już swoje miejsce w polskiej edukacji polonistycznej w całym kraju.


 

 

 

 

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku