Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 10: Ż i uzupełnienia do tomów 1-9. Warszawa 2007

Opracował zespół pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan.
Zespół autorski: Katarzyna Batora, Jadwiga Czachowska, Beata Dorosz, Ewa Głębicka, Maria Kotowska-Kachel, Barbara Marzęcka, Marlena Sęczek, Alicja Szałagan, Barbara Tyszkiewicz, Joanna Zawadzka oraz Roman Loth, Barbara Winklowa. 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45