Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. V: U-Ż, uzupełnienia, indeksy. Warszawa 2004

Redaktorzy działów: T. Witczak (piśmiennictwo staropolskie), E. Aleksandrowska (literatura oświecenia), Z. Trojanowiczowa (literatura romantyzmu), J. Maciejewski i W. Albrecht-Szymanowska (literatura pozytywizmu i Młodej Polski). 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45