Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX I XXI wieku. Słownik biobibliograficzny, t. 1. Warszawa 2011

Opracował zespół pod redakcją Alicji Szałagan.

Tom 1 słownika Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku otwiera serię dokumentacyjnych kompendiów poświęconych nowemu pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców. W każdym tomie znajdzie się nowy zestaw haseł (od A do Ż) autorów, którzy rozwinęli twórczość głównie w okresie ostatnich dwudziestu lat i odgrywają istotną rolę we współczesnym życiu literackim.

Trójczłonowe hasła słownika składają się z biogramu w formie zwięzłego szkicu, podającego najistotniejsze dane o życiu autora, bibliografii twórczości oraz wykazu ważniejszych opracowań. Tom 1 słownika zawiera pełne i aktualne informacje, dotyczące 90 pisarzy i badaczy literatury, wśród nich Stefana Chwina, Manueli Gretkowskiej, Wojciecha Kuczoka, Doroty Masłowskiej, Jerzego Pilcha, Tomasza Różyckiego, Andrzeja Stasiuka, Magdaleny Tulli, Ingmara Villqista, Michała Witkowskiego. Zainteresowani literaturą najnowszą znajdą tu podstawę warsztatu polonistycznego, umożliwiający prowadzenie badań naukowych, zyskają też swoistą panoramę literatury polskiej przełomu XX i XXI w., widzianą z perspektywy indywidualnych biografii znaczących twórców.
 

 

Tom 2 serii ukaże się w roku 2013. 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45