Żmichowska Narcyza: Listy, t. IV. Rozmowy z Julią. Warszawa 2009

Rozmowy z Julią to tom czwarty pięciotomowej edycji Listów Narcyzy Żmichowskiej, rozpoczętej przez Mieczysławę Romankównę pod redakcją Stanisława Pigonia w roku 1957.
 

Niniejszy tom zawiera listy do Julii Baranowskiej, nauczycielki przez wiele lat kierującej własną pensją dla dziewcząt, pisane w latach 1853-1876, po raz pierwszy w całości wydane z rękopisów znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej. Jest to najobszerniejszy z zachowanych zbiór autografów Żmichowskiej. Listy te wypełniają lukę w dotychczasowej wiedzy o znanej i cenionej pisarce, intelektualistce czasu przełomu romantyzmu i pozytywizmu, społecznie zaangażowanej i niezwykle czynnej konspiratorce, czułej siostrze, ciotce i babce, skupiającej wokół siebie duży krąg przyjaciół. Obrazują przede wszystkim pedagogiczno-dydaktyczne zainteresowania Narcyzy. 
Żmichowska nie tylko uczyła, pisała i wydawała podręczniki, ale również planowała otwarcie własnej pensji, dla której opracowała szczegółowy program uwzględniający również osiągnięcia zagraniczne w tej dziedzinie. Rezultaty tych przemyśleń to właśnie Rozmowy z Julią.

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45