Bordzoł Piotr

dr, adiunkt

Zespół Edytorstwa Naukowego Tekstów II Połowy XIX wieku

e-mail: piotr.bordzol@ibl.waw.pl

Kierunki zainteresowań naukowych

 •   tekstologia i edytorstwo naukowe;
 •   problematyka edycji cyfrowych;
 •   epistolografia II połowy XIX wieku;
 •   źródłoznawstwo;
 •   historia literatury II połowy XIX wieku

Publikacje i prace oddane do druku

 • „Nowe media” i „odwieczne problemy literatury”, [w:] Krótkie rozprawy o modernizmie, red. B. Obsulewicz, P. Bordzoł Lublin 2014, s. 31–46.

 • P. Bordzoł, Z. Zasacka, Nauczyciele języka polskiego, [w:] Raport o stanie edukacji 2013, red. M. Federowicz, J. Choińska-Mika, D. Walczak, Warszawa 2014, s. 161–184.
 • Światy uzbierane. „Liście” Leopolda Méyeta poszukiwaniem modernistycznej miniatury, „Conversatoria Litteraria” 2013/2014, s. 21–30.
 • Między autentycznością a udawaniem. Filmowa prowokacja Banksy’ego, [w:] Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, W. Daszkiewicz, Lublin 2013, s. 277–284.
 • Przetańczyć historię i histerię. „Tango” Aleksandra Junoszy-Olszakowskiego wobec młodopolskich stereotypów literackich, [w:] Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. S. Karpowicz-Słowikowska, E. Mikiciuk, Gdańsk 2012, s. 289–298.
   
 • D.M. Osiński, P. Bordzoł, Czytanie Sienkiewicza na III etapie edukacyjnym. Między dydaktyką a krytyką lektury, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012, s. 306–319.
   
 • Odwrócone decorum. „Obrazki więzienne” i „Za kratą Marii Konopnickiej”, [w:] Etnos i psyche w twórczości Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej, red. G. Marchwiński, D.M. Osiński, Warszawa 2012, s. 77–96.
   
 • Proza Leopolda Méyeta. Część I: Nowele, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2011, R. IV (XLVI), s. 190–212.
   
 • B.K. Obsulewicz, P. Bordzoł, Lwowskie pogadanki Chochlika (Włodzimierza Zagórskiego), [w:] Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, red. E. Paczoska, D.M. Osiński, Warszawa 2009, s. 90–105.

Redakcje i współredakcje merytoryczne

 • Bolesław Prus, Pisma wszystkie, red. B.K. Obsulewicz, seria A: Humoreski, nowele, opowiadania, t. IV: 1876–1877, red. P. Bordzoł, Warszawa–Lublin 2016.
   
 • Krótkie rozprawy o modernizmie, red. B. Obsulewicz, P. Bordzoł, Lublin 2014.

 Opracowania tekstologiczno-edytorskie

 • Aleksander Świętochowski, Listy, oprac. B. Olszak, J. Wałaszyk, wstęp D.M. Osiński, Ciechanów 2019 (redakcja, konsultacje merytoryczne).
   
 • Bolesław Prus, Bywa i tak na świecie!, oprac. I. Poniatowska, P. Bordzoł, [w:] B. Prus, Pisma wszystkie, red. B.K. Obsulewicz, seria A: Humoreski, nowele, opowiadania, t. IV: 1876–1877, red. P. Bordzoł, Warszawa–Lublin 2016, s. 55–72; 272.
   
 • Bolesław Prus, Co się z wielkiej idei zrobiło w małym miasteczku, oprac. I. Poniatowska, P. Bordzoł, [w:] B. Prus, Pisma wszystkie, red. B.K. Obsulewicz, seria A: Humoreski, nowele, opowiadania, t. IV: 1876–1877, red. P. Bordzoł, Warszawa–Lublin 2016, s. 39–54; 271.
   
 • Bolesław Prus, Miesiąc nektarowy, oprac. I. Poniatowska, P. Bordzoł, [w:] B. Prus, Pisma wszystkie, red. B.K. Obsulewicz, seria A: Humoreski, nowele, opowiadania, t. IV: 1876–1877,
  red. P. Bordzoł, Warszawa–Lublin 2016, s. 7–38; 270–271; 285–291.
   
 • Bolesław Prus, Sieroca dola, oprac. P. Bordzoł, [w:] B. Prus, Pisma wszystkie, red. B.K. Obsulewicz, seria A: Humoreski, nowele, opowiadania, t. IV: 1876–1877, red. P. Bordzoł,
  Warszawa–Lublin 2016, s. 73–155; 272–275; 291–375.
   
 • Listy Leopolda Méyeta do Bronisława Czarnika z lat 1893–1896, oprac. tekst. P. Bordzoł, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2014, nr 1–2, s. 105–114.
   
 • Listy Leopolda Méyeta do Zygmunta Sarneckiego z lat 1887–1892, oprac. P. Bordzoł, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 2013, R. VI (XLVIII), s. 501–522.

Praca w stowarzyszeniach naukowych i redakcjach

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45