Grażyna Borkowska

prof. dr hab., profesor, Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia literatury- od połowy XIX wieku po współczesność, teoria literatury: krytyka feministyczna

grazyna.borkowska@ibl.waw.pl, grazyna-borkowska@wp.pl ; gbork@polbox.com , tel.: 840-50-78

PUBLIKACJE
:
Książki:
Dialog powieściowy i jego konteksty (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej), Wrocław 1988;
Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996;
Pozytywiści i inni, Warszawa 1996;
Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski, Kraków 1999;
[wraz z M. Czermińską i U. Phillips:] Pisarki polskie- od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, Gdańsk 2000;
Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej, Kraków 2001.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

2005:
Pani Copperfield i inne, "Res Publica Nowa" 2005, nr 3, s. 139-140;
O "Wszystkich językach świata" Zbigniewa Mentzla, "Res Publica Nowa" 2005, nr 4, s.137-138;
Poljske spisateljice, "Novi Izraz. Časopis za književnu i umjetničku kritiku" 2005, nr 29, s. 60-74;
Poezja i etyka. Książka o wierszach Świrszczyńskiej, "Teksty Drugie" 2005, nr 1/2, s. 94-99;
Zaczarowana królewna. U źródeł publicystyki społecznej Marii Dąbrowskiej, "Teksty Drugie" 2005 nr 6, s. 7-16.

Ważniejsze prace w przygotowaniu
Edycja publicystyki społecznej Elizy Orzeszkowej [wraz z I. Wiśniewską];
studia o Narcyzie Żmichowskiej i Elizie Orzeszkowej.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym
redaktor naczelna "Pamiętnika Literackiego"
Rada Naukowa IBL PAN (członkostwo)
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (członkostwo)

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45