Marek Pąkciński

dr hab., profesor nadzwyczajny
marek.pakcinski@ibl.waw.pl

Pracownia Literatury II połowy XIX wieku
 

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45