Magdalena Rudkowska

dr hab., adiunkt
Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

historia literatury polskiej XIX wieku, komparatystyka słowiańska, kultura polska II połowy XIX wieku wobec Rosji, Niemiec i Włoch

magda.rudkowska[at]gmail.com

PUBLIKACJE:
Książki:

Wyszedł z dworu. Przeżycie i doświadczenie historyczne w twórczości Władysława Łozińskiego. Warszawa 2002.
"Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne", Warszawa 2009.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2002-2003.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45