Agnieszka Bąbel

dr, adiunkt

Pracownia Literatury II połowy XIX wieku 

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
Historia literatury pięknej i użytkowej końca XVII i XIX wieku, historia obyczaju (norma obyczajowa i jej łamanie), edytorstwo tekstów dawnych.

agnieszka.babel@ibl.waw.pl
zbotl@ibl.waw.pl (22) 657 28 76 (środy, godz. 10.00-14.00)

PUBLIKACJE:
Książki:

 • Muza z warząchwią. Szkice o literaturze i kulinariach. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004.

 Ważniejsze rozprawy i artykuły:
1. Jawne paragrafy i ukryte obyczaje. O niektórych zapomnianych realiach w polskiej powieści dziewiętnastowiecznej („NAPIS. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej”, seria XVII, 2011, Jawne i ukryte w literaturze i kulturze);
2. Między metryczką a przypisem. Doświadczenia edytorów „Literatury konfederacji barskiej” – wspólnie z Agatą Grabowską-Kuniczuk („Wiek Oświecenia”, t. 27, 2011, O edytorstwie źródeł osiemnastowiecznych);
3. „Kodeks światowy” i „towarzyskie nieprzyzwoitości”. Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach savoir-vivre’u – wspólnie z Agatą Grabowską-Kuniczuk („NAPIS. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej”, seria XV, 2009, Umysły zniewolone. Literatura pod presją);
4. Żart i autoironia w wybranych polskich wspomnieniach z dziewiętnastego wieku („NAPIS. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej”, seria XIV, 2008, Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska);
5. Panny w podróży. Podróże we wspomnieniach z lat dziewczęcych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku (Podróż i literatura 1864-1914, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2008);
6. Mieszczucha życie codzienne według Gabrieli Zapolskiej w: Codzienność w literaturze XIX ( i XX wieku). Od Adalberta Stiftera do współczesności pod red. G. Borkowskiej i A. Mazur, Opole 2007;
7. Zaproszenia ślubne z końca XIX i początku XX wieku jako zwierciadło przemian obyczajowych („Prace Polonistyczne” LXI, 2006, t. II);

8. Natura i osobliwości biletu wizytowego. Uwagi o zbiorze wizytówek w papierach Władysława Smoleńskiego („NAPIS. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej”, seria X, 2004);
9. Zjednoczenie przeciwieństw i archetyp Cienia. Bohater romantyczny a bohater powieści fantasy („ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”, 3/2001).

Recenzje:
1. Bolesław Prus: pisarz nowoczesny (pod red. Jakuba A. Malika, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009) – wspólnie z Agatą Grabowską-Kuniczuk („Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. III (XIV) 2010);
2. recenzja tomu pokonferencyjnego Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX („Pamiętnik Literacki” z. 4/2003).

Prace edytorskie:
1. opracowanie merytoryczne i filologiczne kilkudziesięciu tekstów do antologii Literatura konfederacji barskiej (dialogi, wiersze, proza narracyjna), współredakcja całości czterotomowej edycji, Warszawa 2005-2009 (t. 1: Dramaty, Warszawa 2005, t. 2: Dialogi, 2005; t. 3: Wiersze, Warszawa 2008, t. 4: Silva rerum, Warszawa 2009);
2. współredakcja książki zbiorowej Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione (Warszawa 2007).

Ponadto:

 • współredakcja książki Leksykon „Lalki” (wspólnie z Aliną Kowalczykową), autorstwo kilkunastu haseł (Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2011);
 • współredakcja roczników czasopisma „NAPIS” (seria XIV, XV, XVI, XVII).

Ważniejsze prace w przygotowaniu
Obecnie przygotowuję się do obrony rozprawy doktorskiej pt. Skandal, gafa, prowokacja. Obraz normy obyczajowej i jej naruszenia w polskiej powieści drugiej połowy XIX wieku.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • Od 1998 członek Pracowni Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (sekretarz Pracowni);
   
 • Od 2000 członek Zespołu Badań Obszarów Trzecich Literatury, afiliowanego przy Instytucie Badań Literackich PAN;
   
 • Od 2004 członek redakcji rocznika naukowego „NAPIS. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej”.
   

Członek komitetów organizacyjnych konferencji:
 

 • Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą… Formy i normy stosowności w literaturze okolicznościowej i użytkowej – Konstancin-Obory, 20-22 X 2004;
   
 • Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska – Kielce, 6-8 V 2008;
   
 • Umysły zniewolone. Literatura pod presją – Konstancin-Obory, 27-29 XI 2009;
   
 • Literatura i rytuały – Ciążeń, 7-9 czerwca 2010;
   
 • Sekrety Orzeszkowej – Warszawa, 8-10 listopada 2010;
   
 • Jawne i ukryte w literaturze i kulturze –Warszawa, 17-19 maja 2011.

Członek projektów badawczych:

 • Mentalne obrazy XIX wieku (grant zbiorowy złożony do NCN w 2011 r., kier. dr hab. Marek Pąkciński);
   
 • Rok Prusa;
   
 • Słownik polskiej krytyki literackiej XIX . 1764-1918 (kier. prof. dr hab. Grażyna Borkowska).

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45