Katarzyna Chmielewska

 Katarzyna Chmielewska, doktor, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN

Zespół Literatura i Konteksty
Ośrodek Badań Kulturowych i Literackich nad Komunizmem

Zainteresowania badawcze:
analiza dyskursu, a szczególnie kulturowych i literackich kontekstów komunizmu w Polsce, badania kulturowe oraz literatura współczesna, badania nad Holocaustem

Adres e-mail i telefony: 695612833; katchmiel71@wp.pl

Biogram:
Dr Katarzyna Chmielewska studiowała na Wydziałach Polonistyki oraz Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 7 czerwca 1999 roku obroniła na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Janion, pt. Krytyka Teorii Recepcji, za którą 25 czerwca 2000 roku otrzymała II nagrodę w konkursie prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. W 1999 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Od 2008 pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN w zespole Literatura i Konteksty (stanowisko adiunkta). 19 styczna 2010 obroniła rozprawę doktorską pt. Kryzys podmiotu literackiego: Dzienniki i eseistyka Witolda Gombrowicza napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Głowińskiego, za którą otrzymała nagrodę Archiwum Emigracji, Biblioteki UMK w Toruniu, fundowaną przez Kancelarię Senatu RP. Współtwórczyni Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem w IBL PAN. Redaktorka serii Komunizm. Idee – Dyskursy – Praktyki.

Publikacje:

Książki:
[Współautorstwo i redakcja naukowa] Rok 66. PRL na zakręcie, Wydawnictwo IBL PAN 2015
[Współautorstwo i redakcja naukowa] PRL życie po życiu, Wydawnictwo IBL PAN 2012
[Współautorstwo i redakcja naukowa] Literatura i socjalizm, wydawnictwo IBL PAN 2012
[Współautorstwo i redakcja naukowa] Opowiedzieć PRL, Wydawnictwo IBL PAN 2011
Strategie podmiotu: Dziennik Witolda Gombrowicza, Wydawnictwo IBL PAN 2010
[Współautorstwo książki] Czytanki dla robotników sztuki, Warszawa 2009
[Współautorstwo książki] Znikanie. Instrukcja obsługi, Warszawa 2009
[Współautorstwo książki] Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:
1. Ćwiczenia praktyczne z polityki historycznej. Narracje historyczne lat 60. w Polsce, w: Rok 66. PRL na zakręcie, red. K. Chmielewska, T. Żukowski, G. Wołowiec. Warszawa 2014
2. Trauma marca. Epilog [wraz z Tomaszem Żukowskim], w: Rok 66. PRL na zakręcie, red. K. Chmielewska, T. Żukowski, G. Wołowiec. Warszawa 2014
3. Wynalazek tożsamości, w: Tożsamość w czasie Wielkiej Zmiany, red. A. Werner, T. Żukowski, Warszawa 2013
4. Komunizm w perspektywie historiografii współczesnej. Próba ujęcia, w: PRL życie po życiu, red,. K. Chmielewska, A. Mrozik, G. Wołowiec, Warszawa 2012.
5. Tak i nie. Meandry polskiego dyskursu postkolonialnego i postzależnościowego, w: Po zaborach, po wojnie, po PRL: polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, Poznań 2013
6. Marksizm ante portas w: Literatura i socjalizm, Warszawa 2012
7. Nihilizm nowoczesności, Teksty Drugie nr3/2012
8. Hydra pamiątek. Pamięć historyczna w dekompozycji, w: Opowiedzieć PRL, Warszawa 2011
9. Propheta in patria sua, Teksty Drugie nr 1/2, 2011
10. Nic, tylko się bawić, w: Czytanki dla robotników sztuki. Warszawa 2009
11. Poza granicami gatunku? "Dziennik" Witolda Gombrowicza, Nauka 2008 tom 4
12. Wprost do przemocy. Analiza języka tygodnika Wprost styczeń – marzec 2005 (wraz z Tomaszem Żukowskim), w: Media i władza, red. P. Żuk, Warszawa 2006.
13. Naród z Panem i Plebanem. Myśl polityczna i społeczna Adama Michnika (wraz z Tomaszem Żukowskim), w: Media i władza, red. P. Żuk, Warszawa 2006.
14. Literackość jako przeszkoda, literackość jako możliwość wypowiedzenia, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.
15. Klęska powieści? Wybrane strategie pisania o Szoa, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.
16. Podmiot jako utopia estetyczna. „Listy o estetycznym wychowaniu człowieka” Fryderyka Schillera i „Dziennik” Witolda Gombrowicza, Pamiętnik Literacki 2004, z. 4
17. Das Über - Subjekt, der Dandy und die Negativität Das Problem eines Subjekts im "Tagebuch" von Witold Gombrowicz, w: Problem des Subjektes, Bremen 2004
18. Das Subjekt als Problem der ästhetischen Utopie, w: Problem des Subjektes, Bremen 2004
19. Założenia i aporie teorii recepcji, Pamiętnik Literacki 2001, z. 4
20. Jak możliwa jest poetyka (eseju), Teksty Drugie 2001, z.3-4


Przekłady:
1. Ricarda Bethke, Patos, koniecznie. „Powstanie” słuchacza: msza za Brechta w pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Le Monde Diplomatique, nr 9 2006
2. Lionel Richard, Żyd Süß, Le Monde Diplomatique, nr 5 2006.
3. Götz Aly, Nie obciążać Narodu Niemieckiego, Le Monde Diplomatique, nr 2 206
4. Tłumaczenie książki Wilhelma Weischedela, Do filozofii kuchennymi schodami, PWN 2002.
5. Rolf Fieguth, O literackim znaczeniu nieznaczącego. Polskie motywy w noweli Tomasza Manna „Śmierć w Wenecji”, w: tegoż, „Poezja w fazie krytycznej”, Świat Literacki, Warszawa 2001.
6. Rolf Fieguth, Motywy poetologiczne w cyklu poetyckim Sebastiana Grabowieckiego Rymy duchowne (1590), w: tegoż, „Poezja w fazie krytycznej”, Świat Literacki

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:
Nr grantu NPRH0064, projekt realizowany przez Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem w IBL PAN pod kierunkiem prof. dra hab. Michała Głowińskiego; grant „Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989. Interpretacje i sposoby użycia: literatura, kultura, społeczeństwo” przyznany w 2012 roku. Planowany czas realizacji 2013 – 2018; sekretarz grantu

Nr grantu NPRH0049, projekt realizowany pod kierunkiem prof.. dr hab. Maryli Hopfinger w Instytucie Badań Literackich „Wobec Zagłady - w stronę demitologizacji kategorii opisu” w latach 2013 - 2018

Nr grantu N N103 450240, projekt realizowany przez Zespół literatura i Konteksty IBL PAN pod kierunkiem, grant „Opowiedzieć PRL”, autorka jednego ze studiów składających się na całość projektu; współredaktorka; realizowany od 20 maja 2011 do 19 maja 2013, zakończony

Nr grantu NN 103 22 5538, projekt realizowany pod kierunkiem prof.. dr hab. Andrzeja Wernera w Instytucie Badań Literackich „Gra o tożsamość w Polsce w czasach wielkiej zmiany” , autorka jednego ze studiów składających się na całość projektu; realizowany w latach 2010 – 2012, zakończony

 

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl