Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN powstał 30 kwietnia 2011 roku. Badacze tworzący ten zespół korzystają z rozmaitych narzędzi i inspiracji metodologicznych (analiza dyskursu, narratologia, fabularyzacje Hydena White’a, semantyka historyczna Renharda Kosellecka, koncepcje Pierre’a Bourdieu i Michela Foucaulta), ale ich prace łączą się w spójną całość. Skupiają się na analizie pojęcia i zjawiska sygnowanego słowem "komunizm", jego zmiennych kolejach losu począwszy od lat 40. aż po współczesność. Przedmiotem zainteresowania zespołu są więc obrazy komunizmu oraz szeroko pojęta pragmatyka i skomplikowana semantyka tego terminu w dziełach literackich, filmowych, tekstach publicystycznych, eseistycznych, biograficznych i naukowych oraz artefaktach. Komunizm, jego niegdysiejsze i współczesne tekstualizacje, są traktowane jako praktyka kulturowa, której wymiar dyskursywny zdaje się nierozerwalnie związany ze społecznym.

Członkowie Ośrodka z IBL PAN:
 
    dr Grzegorz Wołowiec - kierownik
    dr Katarzyna Chmielewska 
    dr hab. Krzysztof Gajewski
    prof. dr hab. Michał Głowiński - profesor emerytowany 
    dr Kajetan Mojsak
    dr Agnieszka Mrozik
    dr  Paweł Rams
    dr hab. Anna Sobieska, profesor instytutu
    mgr Bartłomiej Starnawski
    dr Tomasz Żukowski, profesor instytutu 
 
Członkowie Ośrodka spoza IBL PAN:
  
   dr Anna Artwińska – Uniwersytet w Hamburgu
   dr Aranzazu Calderón Puerta – Uniwersytet Warszawski
   mgr Michał Czaja – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   dr Aleksandra Sekuła
   dr Anna Zawadzka – Instytut Slawistyki PAN

Dyżury: środa, godz. 10-12, pok. 138, tel. (22) 65-72-706
 

Wiadomości Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem

18 grudnia 2014 (czwartek), godz. 18.00, Warszawa - panel dyskusyjny "Lata 60. Lekcje historii"

01.12.2014

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN zaprasza na panel dyskusyjny "Lata 60. Lekcje historii" z cyklu "PRL na zakręcie".
Uczestniczą:
dr Dobrochna Kałwa, dr Anna Artwińska, dr Agnieszka Mrozik
Moderuje: dr Katarzyna Chmielewska

18 grudnia 2014, godz. 18.00,
sala 144, Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Warszawa
 

Nagranie z panelu dyskusyjnego "Lata 60. Produkcja normalności"

Nagranie z panelu dyskusyjnego „Lata 60. Produkcja normalności” do ściągnięcia tutaj: cz. 1, cz. 2 oraz cz. 3.

17 listopada 2014, godz. 18.00, Warszawa - panel "Lata 60. Produkcja normalności"

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN
zaprasza na panel dyskusyjny
„Lata 60. Produkcja normalności”
z cyklu „PRL na zakręcie”

Nagranie z panelu dyskusyjnego "Razem, czyli osobno. Opozycje wobec władzy w latach 60." (15 października 2014)

Nagranie z panelu dyskusyjnego "Razem, czyli osobno. Opozycje wobec władzy w latach 60." (15 października 2014) jest dostępne pod następującymi odnośnikami: cz. 1 oraz cz. 2

Nagranie z panelu dyskusyjnego "Kościół, Gomułka, Moczar, języki polityczne lat 60."

Nagranie z panelu dyskusyjnego "Kościół, Gomułka, Moczar, języki polityczne lat 60." można znaleźć tutaj: cz. 1, cz. 2, cz. 3.

Nagranie z panelu dyskusyjnego "Komunizm w rodzinie, rodzina w komunizmie"

Nagranie z panelu dyskusyjnego "Komunizm w rodzinie, rodzina w komunizmie" (11 grudnia 2013) dostępne jest tutaj.

Panel dyskusyjny "Komunizm w rodzinie, rodzina w komunizmie" (11 grudnia 2013)

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN zaprasza 11 grudnia (środa) 2013 na panel pt.:

"Komunizm w rodzinie, rodzina w komunizmie"

Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 144, I p., godzina 18 

 

Gry o tożsamość — Katarzyna Nadana-Sokołowska, Katarzyna Chmielewska, Tomasz Żukowski

 Rozprawy do pobrania tutaj

20 listopada (środa) 2013, godz. 18.00 - panel "Komunizm i pamięć historyczna"

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich IBL PAN zaprasza na panel pt "Komunizm i pamięć historyczna"
20 listopada (środa) 2013 r.
Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 144, Ip., godz. 18.00

W panelu udział wezmą:
Katarzyna Chmielewska,
August Grabski,
Kajetan Mojsak (moderuje spotkanie)
Grzegorz Wołowiec.
 

22 maja 2013, godz. 18.00 - panel "Komunizm i subwersja" (z cyklu "PRL- życie po życiu")

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45