Katarzyna Chmielewska

 Katarzyna Chmielewska, doktor, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN
Ośrodek Badań Kulturowych i Literackich nad Komunizmem

Pracownia Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej

 Zainteresowania badawcze:


analiza dyskursu, a szczególnie kulturowych i literackich kontekstów komunizmu w Polsce, badania kulturowe oraz literatura współczesna, memory studies oraz badania nad HolocaustemAdres e-mail: katarzyna.chmielewska@ibl.waw.pl, katchmiel71@wp.pl

Biogram:


Dr Katarzyna Chmielewska studiowała na Wydziałach Polonistyki oraz Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1999 roku obroniła na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pracę magisterską, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Janion, pt. „Krytyka Teorii Recepcji”, otrzymała II nagrodę w konkursie prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego w 2000 roku. W 1999 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Od 2008 pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN w zespole Literatura i Konteksty (stanowisko adiunkta). 19 styczna 2010 obroniła rozprawę doktorską pt. „Kryzys podmiotu literackiego: Dzienniki i eseistyka Witolda Gombrowicza” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Głowińskiego, za którą otrzymała nagrodę Archiwum Emigracji, Biblioteki UMK w Toruniu, fundowaną przez Kancelarię Senatu RP. Współtwórczyni Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem w IBL PAN. Redaktorka serii Komunizm. Idee – Dyskursy – Praktyki.Publikacje:

Książki:

[Współautorstwo i redakcja naukowa] Komunizm. Idee i praktyki w Polsce 1944 – 1989 red. K. Chmielewska, A. Mrozik, G. Wołowiec, Wydawnictwo IBL 2018

[Współautorstwo i redakcja naukowa] Pomniki pamięci. Miejsca niepamięci, Wydawnictwo IBL PAN 2017

[Współautorstwo i redakcja naukowa] Rok 66. PRL na zakręcie, Wydawnictwo IBL PAN 2015
[Współautorstwo i redakcja naukowa] PRL życie po życiu, Wydawnictwo IBL PAN 2012
[Współautorstwo i redakcja naukowa] Literatura i socjalizm, wydawnictwo IBL PAN 2012
[Współautorstwo i redakcja naukowa] Opowiedzieć PRL, Wydawnictwo IBL PAN 2011
Strategie podmiotu: Dziennik Witolda Gombrowicza, Wydawnictwo IBL PAN 2010
[Współautorstwo książki] Czytanki dla robotników sztuki, Warszawa 2009
[Współautorstwo książki] Znikanie. Instrukcja obsługi, Warszawa 2009
[Współautorstwo książki] Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.

 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 1.     The Intelligentsia and the Holocaust. Dispersing the Image, Studia Litteraria et Historica, no 7 2018.  Doi:  https://doi.org/10.11649/slh.1704.
 2.    Życie na niby czyli diagnoza na serio. Polski świadek Zagłady, w: Lata czterdzieste. Początki polskiej narracji o Zagładzie, red. M. Hopfinger, T. Żukowski, Wydawnictwo IBL Warszawa 2018, s. 299, ss. 215 – 251.
 3.  Żyd jako znikanie i tajemny kod. Literatura „Ziem Odzyskanych”, w: „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. E. Kledzik, M. Michalski, M. Praczyk,Instytut Historii UAM, Poznań 2018, s. 523, ss. 115 – 126.
 4. Konstruowanie figury polskiego świadka podczas Zagłady w: Opowieść o niewinności. Kategoria świadka Zagłady  w kulturze polskiej (1942–2015)  red. M. Hopfinger, T. Żukowski, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2018, s. 582, ss. 53 – 98.
 5. Narracje alternatywne wobec polityki pamięci. Lata czterdzieste w: Opowieść o niewinności. Kategoria świadka Zagłady  w kulturze polskiej (1942–2015)  red. M. Hopfinger, T. Żukowski, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2018, s. 582, , ss. 98 – 150.
 6.  Nowe perspektywy studiów nad komunizmem w powojennej Europie Środkowo-Wschodniej, (wraz z A. Mrozik, G. Wołowcem) w: Komunizm. Idee i praktyki w Polsce 1944 – 1989 red. K. Chmielewska, A. Mrozik, G. Wołowiec, Wydawnictwo IBL 2018. Seria: Komunizm. Idee – Dyskursy – Praktyki, s. 515, ss. 5 – 21.
 7. Uprawomocnienie komunizmu. Budować i burzyć, w: Komunizm. Idee i praktyki w Polsce 1944 – 1989 red. K. Chmielewska, A. Mrozik, G. Wołowiec, Wydawnictwo IBL 2018. Seria: Komunizm. Idee – Dyskursy – Praktyki, ss. 22- 62.
 8.  Az értelmiség és a parasztok. Antiszemitizmus a soá idején Lengyelországban (tanulmány) w: Múlt és Jövő, Nr 1  2018, ss. 66- 73.
 9. Two memories, w: Estranged, red. N. Romik, J. Kuszarska Wydawnictwo Muzeum Polin, Warszawa 2018 .
 10. Der polnische Zeuge. Traumabildung, Symetrien und feindliche Ubernahme des (jüdischen) Traumas, w:  Nach dem Holocaust. Medien postakatastrophischer Vergegenwärtigung in Polen und Deutschland, red. A. Tippner, Anna Artwińska, Peter Lang Verlag, Frankrut am Main, 2017.
 11. Die Annäherung an die Katastrophe: Paweł Pawikowski Ida und Władysław Pasikowskis Pokłosie,w: Nach dem Holocaust. Medien postakatastrophischer Vergegenwärtigung in Polen und Deutschland, red. A. Tippner, Anna Artwińska, Peter Lang Verlag, Frankrut ama, 2017.
 12.  Memoria, política histórica y habitus histórico-identitario, w: Memoria encarnada, género y silencios en España y América Latina. Siglo XXI, red. Katarzyna Dürst, Aranzazu Calderón Puerta, Padilla Libros Editores y Libreros, Sevilla 2017.
 13. Marxismus bez marxismu. Poznámky k literární vědě a humanistice v současném Polsku, Česká literatura 2017 z. 6.
 14.  Narracje historyczne o komunizmie, w: Debaty po roku 1989. Literatura w procesach komunikacji. W stronę nowej syntezy 2, red. M. Hopfinger, T. Żukowski, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2017.
 15.  Człowiek-pomnik. Instytucjonalizacja i przejęcie bohaterów na przykładzie Marka Edelmana, w:Pomniki pamięci. Miejsca niepamięci, red. K. Chmielewska, A. Molisak, Wydawnictwo IBL PAN Warszawa 2017.
 16. Contemporary Historical Discourse on Polish Communism in a Narratological Perspective, w: “Teksty Drugie” 2016 zeszyt 1, numer anglojęzyczny.
 17. Ćwiczenia praktyczne z polityki historycznej. Narracje historyczne lat 60. w Polsce, w: Rok 66. PRL na zakręcie, red. K. Chmielewska, T. Żukowski, G. Wołowiec. Warszawa 2014

18.  15.  Trauma marca. Epilog [wraz z Tomaszem Żukowskim], w: Rok 66. PRL na zakręcie, red. K. Chmielewska, T. Żukowski, G. Wołowiec. Warszawa 2014

19.  16.  Wynalazek tożsamości, w: Tożsamość w czasie Wielkiej Zmiany, red. A. Werner, T. Żukowski, Warszawa 2013

20.  17. Komunizm w perspektywie historiografii współczesnej. Próba ujęcia, w: PRL życie po życiu,red,. K. Chmielewska, A. Mrozik, G. Wołowiec, Warszawa 2012.

21.  18.  Tak i nie. Meandry polskiego dyskursu postkolonialnego i postzależnościowego, w: Po zaborach, po wojnie, po PRL: polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, Poznań 2013. 

22.  19.  Marksizm ante portas w: Literatura i socjalizm, Warszawa 2012. 

23.  20.  Nihilizm nowoczesności, Teksty Drugie nr3/2011.

24.  21.  Hydra pamiątek. Pamięć historyczna w dekompozycji, w: Opowiedzieć PRL, Warszawa 2011.

25.  22.  Propheta in patria sua, Teksty Drugie nr 1/2, 2011

26.  23.  Nic, tylko się bawić, w: Czytanki dla robotników sztuki. Warszawa 2009

27.  24.  Poza granicami gatunku? "Dziennik" Witolda Gombrowicza, Nauka 2008 tom 4

28.  25.  Wprost do przemocy. Analiza języka tygodnika Wprost styczeń – marzec 2005 (wraz z Tomaszem Żukowskim), w: Media i władza, red. P. Żuk, Warszawa 2006.

29.  26.  Naród z Panem i Plebanem. Myśl polityczna i społeczna Adama Michnika (wraz z Tomaszem Żukowskim), w: Media i władza, red. P. Żuk, Warszawa 2006.

30.  27.   Literackość jako przeszkoda, literackość jako możliwość wypowiedzenia, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.

31.  28.   Klęska powieści? Wybrane strategie pisania o Szoa, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.

32.  29.   Podmiot jako utopia estetyczna. „Listy o estetycznym wychowaniu człowieka” Fryderyka Schillera i „Dziennik” Witolda Gombrowicza, Pamiętnik Literacki 2004, z. 4.

33.  30.  Das Über - Subjekt, der Dandy und die Negativität Das Problem eines Subjekts im "Tagebuch" von Witold Gombrowicz, w: Problem des Subjektes, Bremen 2004.

34.  31.  Das Subjekt als Problem der ästhetischen Utopie, w: Problem des Subjektes, Bremen 2004.

35.  32.  Założenia i aporie teorii recepcji, Pamiętnik Literacki 2001, z. 4.

36.  33.  Jak możliwa jest poetyka (eseju), Teksty Drugie 2001, z.3-4

37.   

38.   

39.   

40.   

 

41.   

 

 1.  

 Przekłady:
1. Ricarda Bethke, Patos, koniecznie. „Powstanie” słuchacza: msza za Brechta w pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Le Monde Diplomatique, nr 9 2006
2. Lionel Richard, Żyd Süß, Le Monde Diplomatique, nr 5 2006.
3. Götz Aly, Nie obciążać Narodu Niemieckiego, Le Monde Diplomatique, nr 2 206
4.
Tłumaczenie książki Wilhelma Weischedela, Do filozofii kuchennymi schodami, PWN 2002.
5. Rolf Fieguth, O literackim znaczeniu nieznaczącego. Polskie motywy w noweli Tomasza Manna „Śmierć w Wenecji”, w: tegoż, „Poezja w fazie krytycznej”, Świat Literacki, Warszawa 2001.
6. Rolf Fieguth, Motywy poetologiczne w cyklu poetyckim Sebastiana Grabowieckiego Rymy duchowne (1590), w: tegoż, „Poezja w fazie krytycznej”, Świat Literacki

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:

Członkini międzynarodowej sieci badawczej COST Action CA 16213: New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent – kierownictwo dr Maciej Maryl; udział w projekcie: członkini grupy badawczej „Memory of Dissent” (udział w kwerendach, konferencjach, seminariach badawczych). Planowany czas współpracy 2017 – 2021.

Koordynatorka projektu wspólnego IBL PAN i Ústav pro českou literaturu: “Marxist Literary Research in Polish People’s Republic and Czechoslovak Republic and their contexts. 1944 – 1956” w latach 2017 – 2018.

 NPRH, nr 11H 12 0108 81, projekt realizowany przez Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem w IBL PAN pod kierunkiem prof. dra hab. Michała Głowińskiego; grant „Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989. Interpretacje i sposoby użycia: literatura, kultura, społeczeństwo” przyznany w 2012 roku. Planowany czas realizacji 2013 – 2018; sekretarz grantu

Nr grantu NPRH0049, projekt realizowany pod kierunkiem prof.. dr hab. Maryli Hopfinger w Instytucie Badań Literackich „Wobec Zagłady - w stronę demitologizacji kategorii opisu” w latach 2013 - 2018

Nr grantu N N103 450240, projekt realizowany przez Zespół literatura i Konteksty IBL PAN pod kierunkiem, grant „Opowiedzieć PRL”, autorka jednego ze studiów składających się na całość projektu; współredaktorka; realizowany od 20 maja 2011 do 19 maja 2013, zakończony

Nr grantu NN 103 22 5538, projekt realizowany pod kierunkiem prof.. dr hab. Andrzeja Wernera w Instytucie Badań Literackich „Gra o tożsamość w Polsce w czasach wielkiej zmiany” , autorka jednego ze studiów składających się na całość projektu; realizowany w latach 2010 – 2012, zakończony.

Numer orcid: 0000-0003-4095-2834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45