Peter L. Shillingsburg, Od Gutenberga do Google’a. Elektroniczne reprezentacje tekstów literackich (14. tom serii Filologia XXI)

Nakładem Wydawnictwa IBL ukazał się nowy, 14. tom serii Filologia XXI: Peter L. Shillingsburg, Od Gutenberga do Google’a. Elektroniczne reprezentacje tekstów literackich.
Tłumaczenie: Paweł Bem
Redakcja naukowa: Andrzej Piotr Lesiakowski

O Autorze:
Peter L. Shillingsburg wykładał na Mississippi State University
(uhonorowany tytułem William L. Giles Professor), na University of North Texas, na De Montfort University (był tam dyrektorem Center for Textual Scholarship), na Defense Force Academy pod auspicjami The University of New South Wales oraz na Loyola University w Chicago, gdzie kierował katedrą badań tekstowych (Martin J. Svaglic Chair in Textual Studies). Był laureatem stypendium Guggenheima, a także edytorem naczelnym i naukowym edycji dzieł Williama M. Thackeraya, które ukazały się nakładem wydawnictw Garland i The University of Michigan Press (1989–1998). Jest także autorem dwóch książek o Thackerayu, w tym Pegasus in Harness. Victorian Publishing and W. M. Thackeray (1992), oraz trzech książek poświęconych badaniom nad tekstem, m.in. Scholarly Editing in the Computer Age (1984, II wyd. 1986, III wyd. 1996) i Textuality and Knowledge (2017). Pełnił funkcję koordynatora, członka komitetu i przewodniczącego komitetu do spraw edycji naukowych przy Modern Language Association oraz prezesa Society for Textual Scholarship.

O serii Filologia XXI:
W literaturoznawstwie różnych krajów coraz częściej pojawiają się głosy postulujące powrót do filologii rozumianej jako dyscyplina łącząca szeroki zakres zagadnień związanych z pracą nad tekstem, od przygotowania edycji naukowej po odczytanie uwzględniające różne aspekty funkcjonowania słowa. Filologia XXI stanowi część tego nurtu. W ramach serii są publikowane prace z dorobku Instytutu Badań Literackich PAN, tłumaczenia nieznanych w Polsce książek dotyczących krytyki tekstu i edytorstwa naukowego, rozprawy współpracowników Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego.
Seria "Filologia XXI":
1. Maria Renata Mayenowa
2. Maria Prussak
3. Roman Zimand
4. Zofia Stefanowska
5. Pierre-Marc de Biasi
6. Tożsamość tekstu. Tożsamość literatury
7. Jerome McGann
8. Archiwa i bruliony pisarzy
9. Paweł Bem
10. Łukasz Cybulski
11. Marek Troszyński
12. Filologia. Lekcja wolności
13. John Bryant
14. Peter L. Shillingsburg

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45