Paweł Bem

mgr, dokumentalista

Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego
Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN 

Dni i godziny dyżurów w Instytucie:
środa, godz. 12, s. 121

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia literatury polskiej XX wieku, badania filologiczne, dokumentacja literatury, literatura dokumentu osobistego

E-maile, telefony:
pawel.bem@ibl.waw.pl,  

 Wybrane publikacje: 

 Artykuły:

 

 • Zauroczenie i strach, „Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty” 2015 [2017], z. 1(22) – 2(23);
 • Filologia – nieprzerwana wola rozumienia innego, „Ethos” 2017, nr 1;
 • „Zachować intencję autora”. O szlachetnym kłamstwie w edytorstwie naukowym, „Tekstualia” 2017, nr 1;
 • „Genetyka tekstów” Pierre’a-Marca de Biasiego a polska recepcja krytyki genetycznej, w: Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017;
 • Dygot młodzieńców. O wierszu z wileńskiej koperty Czesława Miłosza, w: Tożsamość tekstu. Tożsamość literatury, red. P. Bem, Ł. Cybulski, M. Prussak, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016;
 • Jerzy Giedroyc - czytelnik i wydawca literatury rosyjskiej, w: Literatura rosyjska w kręgu „Kultury”. W poszukiwaniu zatraconej solidarności, tom I, red. P. Mitzner, Instytut Literacki Kultura - Instytut Książki, Paryż - Kraków 2016;
 • „Najbardziej ludzki z naszych pisarzy”. Słowo o życiu i twórczości Czesława Straszewicza (Самый человечный из наших писателей. Слово о жизни и творчестве Чеслава Страшевича), „Nowaja Polsza” 2016, nr 10;
 • Rosyjskie lektury Wojciecha Skalmowskiego (Russkij krug cztienija Wojciecha Skalmowskogo), „Nowaja Polsza" 2016, nr 4;
 • Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie istnieje, „Teksty Drugie" 2016, nr 1;
 • Nowa bibliologia - nowa krytyka. Paradoksy relacji, „Teksty Drugie" 2015, nr 3;
 • Sprawa kryptonim „Pascal”. Konstanty Jeleński w dokumentach Służby Bezpieczeństwa PRL, w: Kariera pisarza w PRL-u, red. M. Budnik, K. Budrowska, E. Dądrowicz, K. Kościewicz, Warszawa 2014.
 • „Coś na przyszłość". O planach rozwoju Instytutu Literackiego w Paryżu (Czto-to na buduszczeje. O płanach razwitija Litieraturnogo Instituta w Pariże), Nowaja Polsza 2014, nr 1;
 • Światopogląd Konstantego Jeleńskiego. Próba rekonstrukcji, „Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty” 2010, nr 1-2;
 • Konstanty Aleksander Jeleński, „Nowaja Polsza” 2008, nr 12.

  Inne:

 • Miłosz na antypodach Miłosza, „Zeszyty Literackie” 2016, nr 2;
 • Lato 1923, „Zeszyty Literackie” 2016, nr 1;
 • Lista osobista. Remarque, „Zeszyty Literackie” 2015, nr 4;
 • Ten uroczy Ukrainiec Boraczok, „Zeszyty Literackie” 2015, nr 3; 
 • Poezja z czerwonym szalikiem, „Tekstualia” 2015, nr 1;
 • Los pasierba i niewiedza Giedroycia, „Zeszyty Literackie” 2015, nr 1;
 • „Kultura” w sieci, „Nowaja Polsza” 2014, nr 10;
 • Kiosk, „Zeszyty Literackie” 2014, nr 127;
 • Z Witoldo w Luwrze, „Zeszyty Literackie” 2014, nr 126;
 • Niebyły list do Czesława Miłosza, „Zeszyty Literackie” 2014, nr 125;
 • Pan Chevasson, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 124;
 • Imię zdmuchnięte: Abrasza Zemsz, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 123;
 • Scalany wąż, „Nowa Dekada Krakowska” 2012, nr 3-4;
 • Dobrze, że był, „Teatr” 2012, nr 7-8;
 • Sens, ryzyko i radość teatru, „Teatr” 2011, nr 5;
 • MIŁOSZEM: Jeleński, pismo internetowe „Dwutygodnik” 2011, nr 59, http://www.dwutygodnik.com/artykul/2319) 

Prace edytorskie i redakcyjne: 


 • C. Miłosz, Rozmyślania w hotelowym hallu, podał do druku i oprac. P. Bem, „Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty” 2015 [2017], z. 1(22) – 2(23);
 • C. Miłosz, inc. „Piękna jesteś ojczyzno moja, Europo", „Zeszyty Literackie” 2017, nr 1;
 • Kazimierz Wyka - ostatni sezon dyrektora, oprac. edyt. P. Bem, w: IBL w PRL. II. Sylwetki. Wspomnienia, pod red. E. Kiślak, Warszawa 2016;
 • C. Straszewicz, Listy do Czesława Miłosza, oprac. P. Bem, „Zeszyty Literackie” 2016, nr 2;
 • J. Czapski, O przyjacielu, oprac. P. Bem, „Zeszyty Literackie” 2015, nr 3;
 • J. Andrzejewski, S. Baczyńska, T. Gajcy, K. Irzykowski, K. L. Koniński, C. Miłosz, J. Turowicz, K. Wyka, Pod Okupacją. Listy, oprac. M. Urbanowski, wstęp M. Wyka, red. P. Bem, B. Toruńczyk, Warszawa 2014;

 Tłumaczenia:

 • J. McGann, Nowa Respublica litteraria. Pamięć i nauka w wieku cyfryzacji, tłum. O. Mastela, J. Prussak, Ł. Cybulski, P. Bem, IBL, Warszawa 2017;
 • E. Said, Powrót do filologii, „Teatr” 2015 nr 2 (cz. I) i nr 3 (cz. II).

 Ważniejsze prace w przygotowaniu: 

 • Anglo-amerykańskie edytorstwo naukowe w drugiej połowie XX wieku. Teorie i dyskusje (monografia; współautor: Ł. Cybulski);
 • opracowanie korespondencji Ireny i Tadeusza Byrskich z Czesławem Miłoszem.

 Wystąpienia konferencyjne, referaty:

 • Nieuniknione? Pytanie o „ja” epistolarne w epistolografii XX wieku (konferencja Pamiętnik – bliżej fikcji czy faktu? Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW, 11-12 X 2010 r.);
 • Walter Greg i Jerome McGann: dwa paradygmaty w angloamerykańskim edytorstwie naukowym 2. połowy XX w. (współautor: Ł. Cybulski; zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN, Warszawa, 16 XII 2013 r.);
 • Sprawa kryptonim „Pascal”. Konstanty Jeleński w dokumentach Służby Bezpieczeństwa PRL (międzynarodowa konferencja Kariera pisarza w PRL-u, Uniwersytet w Białymstoku, 24-25 IV 2014 r.);
 • Genetyka tekstów” Pierre-Marca de Biasiego (współautor: Ł. Cybulski; zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN, Warszawa, 22 II 2016 r.);
 • Genetyka tekstów” Pierre-Marca de Biasiego a polska recepcja krytyki genetycznej (współautor: Ł. Cybulski; międzynarodowa konferencja Przed-tekstowy świat. Archiwa, bruliony, rękopisy, Wydział Polonistyki UJ, Kraków, 10-11 III 2016 r.)

 Udział w projektach badawczych:

 • Redefiniowanie filologii (NPRH 2013-2017, kier. prof. Maria Prussak): sekretarz grantu;
 • W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty literackie w latach 1919-1989 (NPRH 2013-2016, kier. prof. Piotr Mitzner): sekretarz grantu;
 • Dynamika wariantu. Status tekstologiczny wierszy Czesława Miłosza i jego konsekwencje interpretacyjne (NCN 2014-2017): kierownik grantu.

 Udział w komitetach redakcyjnych: 

 • Seria „Filologia XXI“

 Nagrody, wyróżnienia:   

 • Nagroda „Archiwum Emigracji” Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok 2009 za pracę magisterską Światopogląd Konstantego Jeleńskiego. Próba rekonstrukcji;
 • I miejsce w konkursie polonistycznych prac magisterskich w kategorii prac literaturoznawczych za rok 2009 Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW za pracę magisterską Światopogląd Konstantego Jeleńskiego. Próba rekonstrukcji. 

 

 

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl