Meluzyna: dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339     DOI: 10.18318/me                                                                                                                                                                               

  

Lista recenzentów

Recenzenci w roku 2014
Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z pismem "Meluzyna" w roku 2014:

prof. zw. Andrzej Dąbrówka (Instytut Badań Literackich PAN)
prof. zw. Mariola Jarczykowa (Uniwersytet Śląski)
prof. zw. Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. Krzysztof Obremski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. UŁ Krystyna Płachcińska (Uniwersytet Łódzki)

Lista recenzentów w roku 2015
Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z pismem "Meluzyna" (zeszyty 1(2)/2015 oraz 2(3)/2015) w roku 2015:

 
dr hab. Elwira Buszewicz, prof. UJ
prof. zw. Dariusz Chemperek, UMCS
dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
prof. zw. Andrzej Dąbrówka, IBL PAN
dr hab. Agnieszka M. Kobrzycka, UŁ
prof. zw. Jakub Z. Lichański, UW
prof. zw. Krzysztof Obremski, UMK
prof. zw. Janusz Ryba, UŚ
dr hab. Renata Ryba, UŚ
dr hab. Krystyna Płachcińska, prof. UŁ
dr hab Edward Skibiński, prof. UAM
dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN
 
Lista recenzentów w roku 2016
Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z pismem "Meluzyna" (zeszyty 1(4)/2016 oraz 2(5)/2016) w roku 2016:
 

dr hab. Magdalena Bąk (UŚ)
dr hab. Marzena Chrobak (UJ)
dr hab. Agnieszka Czechowicz (KUL)
prof. zw. Andrzej Dąbrówka (IBL PAN)
prof. zw. Mariola Jarczykowa (UŚ)
dr hab. Adam Krawiec, prof. UAM
dr hab. Roman Krzywy, prof. UW
dr hab. Klaudia Koczur-Lejk (US)
dr hab. Estera Lasocińska, prof. IBL PAN
prof. zw. Roman Mazurkiewicz (UP Kraków)
dr hab. Jakub Niedźwiedź (UJ)
dr hab. Krystyna Płachcińska, prof. UŁ
prof. zw. Dariusz Rott (UŚ)
prof. zw. Barbara Wolska (UŁ)
dr hab. Edward Skibiński, prof. UAM

Recenzenci w roku 2017
Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z pismem "Meluzyna" w roku 2017:

prof. zw. Tadeusz Budrewicz (UP)
prof. zw. Dariusz Chemperek, UMCS
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
prof. zw. Andrzej Dąbrówka (IBL PAN)
dr hab. Dorota Fox (UŚ)
prof. zw. Barbara Judkowiak (UAM)
prof. zw. Jakub Z. Lichański (UW)
dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr
prof. zw. Krzysztof Obremski (UMK)
dr hab. Anna Sitkowa, prof. UŚ
dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
prof. UŁ Krystyna Płachcińska (UŁ)
prof. zw. Maciej Włodarski (UJ)

Recenzenci w roku 2018
Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z pismem "Meluzyna" w roku 2018:

dr hab. Małgorzata Ciszewska, prof. IBL PAN
dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW
prof. zw. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (KUL)
prof. zw. Mariola Jarczykowa (UŚ)
dr hab. Adam Krawiec, prof. UAM
dr hab. Jerzy Kroczak (UWr)
dr hab. Roman Krzywy, prof. UW
prof. zw. Jakub Lichański (UW)
prof. zw. Krzysztof Obremski (UMK)
dr hab. Wiesław Pawlak (KUL)
dr hab. Anna Sitko, prof. UŚ
dr hab. Renata Ryba (UŚ)
dr hab. Krystyna Płachcińska, prof. UŁ
dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak (UŚ)
prof. zw. Anna Warda (UŁ)

Recenzenci w roku 2019
Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z pismem "Meluzyna" w roku 2019:

dr hab. Izabela Bogumił, prof. UG (UG)
dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UAM (UAM)
prof. zw. Elwira Buszewicz (UJ)
prof. zw. Marcin Cieński (UWr)
dr hab. Małgorzata Ciszewska, prof. IBL PAN (IBL PAN)
dr hab. Agnieszka Czechowicz, prof. KUL (KUL)
dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK (UMK)
prof. zw. Jakub Lichański (UW)
dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM (UWM)
dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik UW (UW)
prof. zw. Barbara Wolska (UŁ)

Recenzenci w roku 2020
Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z pismem "Meluzyna" w roku 2020:

dr hab. Teresa Banaś, prof. UŚ (UŚ)
prof. Marcin Cieński (UWr)
prof. Robert Frost (University of Aberdeen)
dr hab. Lucyna Jankowiak, prof. IS PAN (IS PAN)
prof. Mariola Jarczykowa (UŚ)
prof. Janusz Małłek (UMK)
prof. Roman Mazurkiewicz (UP)
prof. Krzysztof Obremski (UMK)
dr hab. Aleksandra Oszczęda (UWr)
prof. Joanna Partyka (IBL PAN)
dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL (KUL)
dr hab. Krystyna Płachcińska, prof. UŁ (UŁ)
dr hab. Anna Sitko, prof. UŚ (UŚ)
dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak, prof. UŚ (UŚ)
dr hab. Grzegorz Trościński, prof. UR (UR)
dr hab. Marzena Walińska, prof. UŚ
dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik (UW)

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku