Rudaś-Grodzka Monika

dr hab. profesor nadzw. IBL PAN
monika.rudas-grodzka@ibl.waw.pl

Pracownia Literatury Romantyzmu;
Kierownik Zespołu „Archiwum Kobiet”

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45