Paweł Mościcki

dr hab., profesor instytutu

Pracownia Antropologii Współczesności
 - kierownik
Zespół redakcyjny "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej“

Email: pawel.moscicki@ibl.waw.pl, pawel.moscicki@gmail.com

Plany badawcze:

W najbliższym czasie planuję przygotowanie trzech książek. Pierwsza z nich nosi roboczy tytuł Stulecie, którego nie było. Archiwum i utopia w XX wieku i będzie dotyczyła utopijnych i rewolucyjnych historiografii tworzonych przez artystów, takich jak Jean-Luc Godard, Chris Marker, Luigi Nono, Heiner Müller czy Harun Farocki. Druga książka będzie monografią twórczości Charlesa Chaplina i zarazem próbą zastanowienia się nad tym, czy komedia może dostarczyć ciekawego i krytycznego modelu myślenia na temat historii. Trzecia zaś będzie kompozycją esejów poświęconych relacjom między obrazem a doświadczeniem i statusem wygnańca. Wśród tekstów znajdą się analizy twórczości Georgesa Pereca i Jonasa Mekasa a także współczesnego eseju filmowego i dokumentu dotykającego problematyki nielegalnych imigrantów.

Wybrane publikacje:
 
Książki:

My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana (w druku).

Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena, Warszawa: Wydawnictwo IBL 2013.

Godard. Pasaże, Kraków: Wydawnictwo Ha!art 2010.

Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008.

Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna, (redakcja, wybór, wstęp i trzy artykuły), Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2007.

Artykuły i eseje:

Ocalone w montażu. Obraz, empatia i przeciw-historia w Austerlitzu W.G. Sebalda, w: "Konteksty" nr 3-4/2014. s. 1-12.

Krzyk i kadr, w: "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" nr 6/2014.

 

Playful pain. Chaplin i patos, w: "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" nr 6/2014.

Cienie w kamieniejącym mieście,  "Teksty Drugie“, nr 6/2013.

Pustynie cierpienia, galaktyki oporu, "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej“, nr 3/2013.

Migawki z bliskich spotkań. Fotografia, literatura i historia, "Teksty Drugie“, nr 4/2013.

L’union du quelconque. A propos de Calamari Union d’Aki Kaurismäki, "Trafic“, nr 87/2013.

KwieKulik – archiwum działania, w: KwieKulik, red. Łukasz Ronduda, Georg Schollhammer, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2013.

The Cloth of Man. Darwin, Warburg and Literature, przyjęte do druku w publikacji pokonferencyjnej pod redakcją Szymona Wróbla.

Krytyczne archiwa codziennośc
i, "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej“, nr 1/2013..

Awizo z innego wymiaru, w: Formy przestrzenne jako centrum wszystkiego, red. Karolina Breguła, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

Karski. Paradoks o świadku, "Teksty Drugie", nr 4/2012.

Sekcja przedstawienia, w: Bownik. Demontaż, katalog wystawy zorganizowanej w Galerii Fotografii PF, Poznań 2012.

Uwagi o sztuce i skuteczności, tekst do katalogu wystawy Niewczesne historie, red. Joanna Sokołowska, Jarosław Lubiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012.

Współbrzmienie, tekst do książki Making the Walls Quake as if They Were Dilating with Secret Knowledge of Great Powers, katalogu polskiego pawilonu na 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury Biennale do Venezia, red. Lidia Klein, Michał Libera, Narodowa Galeria Zachęta, Warszawa 2012.

Utopia. Archiwum wydarzeń, których nie było, "Dialog", nr 3(664)/2012.

Georges Perec albo niepokojąca pewność wykorzenienia
, "Kultura Współczesna", nr 4(70)/2011.

Niezwykły człowiek w kinie, katalog wystawy Spojrzenia, Narodowa Galeria Zachęta, Warszawa 2011.

Distortion, or Gay Science according to Paweł Althamer, Deutsche Guggenheim, katalog wystawy Pawła Althamera Almech, Berlin 2011.

Wykluczony lud ziemi, wstęp do katalogu międzynarodowego festiwalu Malta 2011.

Sejsmografy przewrotu. Gesty rewolucyjne jako Pathosformeln, "Konteksty. Antropologia kultury – entografia – sztuka", nr 2-3/2011.

Zdążyć poniewczasie. Władysława Strzemińskiego potyczki z historią, esej w katalogu wystawy Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi 2011.

Gracje początków, w: Trzy kobiety. Maria Pinińska-Bereś, Natalia LL, Ewa Partum, red. E. Toniak, Narodowa Galeria Zachęta, Warszawa 2011.

Na granicach widzialności, "Krytyka Polityczna", nr 24-25/2011.

Palimpsest of the Century
. Aleksander Wat and the Passion for the Real, w: The Effect of Palimpsest. Culture, Literature, History, red. Ryszard Nycz, Bożena Shallcross, Peter Lang Publishing Group 2011.
 

Przekłady książkowe:

Alain Badiou, Etyka. Esej o świadomości zła, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009.

Alain Badiou, Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu (wraz z J. Kutyłą), Kraków: Ha!art 2007.

Jacques Rancière, Estetyka jako polityka (wraz z J. Kutyłą), Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2007.

Derek Attridge, Jednostkowość literatury, Kraków: Universitas 2007.

Slavoj Žižek, Lacrimae rerum (wraz z J.Kutyłą, K. Mikurdą, G. Jankowiczem), Kraków: Ha!art, 2007.

 
Stypendia, nagrody, wyróżnienia i granty:

listopad-grudzień 2012 – stypendium badawcze w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu przyznane przez Ambasadę Francuską w Warszawie.

2012 – grant Chaplin. Burleska i historia przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik i główny wykonawca.

2012 – grant Zwrot afektywny po 1989 roku. Strategie i style reprezentacji w interdyscyplinarnej perspektywie badawczej pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Zaleskiego przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. Wykonawca.

2011 – grant Świat jako archiwum – krytyczne modele historyczności: literatura, sztuki, teoria w module 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr rejestracycjny 21 H 11 011 80). Główny wykonawca

2011 – udział w szkole letniej Die erste Kulturwissenschaft und ihre Potential für die Gegenwart zorganizowanej przez Zentrum für Literatur- und Kulturforschung w Berlinie, 10-15 lipca 2011 roku. Prezentacja projektu badawczego Archiwum i utopia w XX wieku.

Laureat Stypendium "Zostańcie z nami“ przyznawanego przez tygodnik "Polityka" za rok 2010.

rok akademicki 2010/2011 – roczne stypendium FNP w ramach programu Start dla młodych naukowców.

rok akademicki 2009/2010 – roczne stypendium FNP w ramach programu Start dla młodych naukowców.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku