Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Później Nowoczesności

 pok. 230, tel. (22) 6572-854

SKŁAD ZESPOŁU

prof. dr hab. Marek Zaleski (kierownik)
dr Katarzyna Bojarska
dr hab. Andrzej Leśniak, prof. IBL PAN
dr hab. Paweł Mościcki
dr Justyna Tabaszewska
dr Katarzyna Czeczot

WSPÓŁPRACA

dr hab. Adam Lipszyc
dr Jakub Momro
dr Karolina Felberg-Sendecka
mgr Dorota Jarecka


O ZESPOLE

Uczestników Zespołu łączy przekonanie, iż nowoczesnej refleksji nad literaturą nie można uprawiać w izolacji od szeroko rozumianej kultury oraz wpływów jej dziedzin na techniki i wyobraźnię współczesnych pisarzy jak również czytelników. Dlatego przedmiotem prowadzonych przez Zespół badań będzie literatura w kontekście innych dziedzin kultury: fotografii, sztuk plastycznych, sztuk performatywnych, teatru, filmu, komiksu, telewizji, etc. Interdyscyplinarność stanowi jedno z głównych założeń prac Zespołu.

Również  refleksja teoretyczna, bez której nie sposób oddać w pełni złożonych zależności różnych dziedzin kultury. W pracach naszego Zespołu zamierzamy łączyć język kulturoznawczy i literaturoznawczy z dyskursem filozofii, socjologii, antropologii i innych dziedzin współczesnej humanistyki, w których to, co konkretne i to, co ogólne nieustannie odsyłają do siebie nawzajem.

Trzecim założeniem pozostaje traktowanie nowoczesności i ponowoczesności jako dynamicznego continuum wyznaczonego przez kryzysy jako punkty zwrotne.

Zespół został powołany decyzją dyrektora IBL z grudnia 2011, funkcjonuje od 1 stycznia 2012 roku.

Wiadomości Zespołu do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności

Seminarium prof. Sigrid Weigel, Instytut Badań Literackich PAN

13 lutego 2015 w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN odbyło się prowadzone przez prof. Sigrid Weigel seminarium z udziałem uczestników grantu "Zwrot afektywny po 1989 roku" oraz zaproszonych gości.

Wykład prof. Sigrid Weigel, Instytut Badań Literackich PAN

12 lutego 2015 roku w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN odbył się otwarty wykład prof. Sigrid Weigel z Zentrum für Literatur- und Kulturforschung w Berlinie - COMpassio. Pathosformula of Mourning and the Cultural Production of a Habitus of Fellow Feelings.

Seminarium z Raymondem Bellourem, Instytut Badań Literackich PAN

15 maja w Instytucie Badań Literackich PAN odbyło się seminarium Raymonda Belloura z udziałem uczestników grantu „Zwrot afektywny po 1989 roku”.

Wykład Raymonda Belloura, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

14 maja 2015 roku we współpracy Zespołu do Badań nad Kulturą i Literaturą Późnej Nowoczesności i Muzeum Sztuki Nowoczesnej odbył się wykład Kino i emocje prof. Raymonda Belloura z EHESS w Paryżu.

6 numer dwujęzycznego recenzowanego kwartalnika akademickiego "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" / "View. Theories and Practices of Visual Culture" wydawanego wspólnie przez IBL PAN i IKP UW

Seminarium z prof. Mieke Bal

W ramach grantu realizowanego w IBL PAN, październiku 2013 roku, odbyło się seminarium z udziałem Mieke Bal, jednej z czołowych przedstawicielek współczesnych badań kulturowych oraz studiów nad kulturą wizualną, autorką m.in. wydanych niedawno po polsku książek Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji (Kraków, 2012) oraz Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych (Warszawa, 2013).

Seminarium z prof. Carolyn J. Dean (Yale University, USA)

W cyklu seminariów Zespołu do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności IBL PAN w ramach grantu NCN „Zwrot afektywny po roku 1989” gościliśmy prof. Carolyn J. Dean (Yale University, USA).

Wizyta Colette Soler: afekty, jouissance, literatura

Wizyta Colette Soler, psychoanalityczki Międzynarodowej Szkoły Psychoanalizy Pola Lacanowskiego (EPFCL) była częścią spotkań prowadzonych przez Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności w IBL PAN realizujący grant z Narodowego Centrum Nauki dotyczący afektów we współczesnej humanistyce. Została zorganizowana przez Zespół i Forum Polskie Pola Lacanowskiego.

Seminarium z prof. Ernstem Van Alphenem (Universiteit Leiden)

W styczniu 2012 roku odbyło się seminarium z prof. Ernstem van Alphenem (Universiteit Leiden) „Archival thinking: literature, art and media”.

15 października 2013, godz. 18.00, Warszawa - seminarium z prof. Mieke Bal

Organizatorzy:
Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności
Instytutu Badań Literackich PAN

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45