Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Później Nowoczesności

 pok. 230, tel. (22) 6572-854

SKŁAD ZESPOŁU

prof. dr hab. Marek Zaleski (kierownik)
dr Katarzyna Bojarska
dr hab. Andrzej Leśniak, prof. IBL PAN
dr hab. Paweł Mościcki, prof. IBL PAN
dr Justyna Tabaszewska
dr Katarzyna Czeczot

WSPÓŁPRACA

dr hab. Adam Lipszyc
dr Jakub Momro
dr Karolina Felberg-Sendecka
mgr Dorota Jarecka


O ZESPOLE

Uczestników Zespołu łączy przekonanie, iż nowoczesnej refleksji nad literaturą nie można uprawiać w izolacji od szeroko rozumianej kultury oraz wpływów jej dziedzin na techniki i wyobraźnię współczesnych pisarzy jak również czytelników. Dlatego przedmiotem prowadzonych przez Zespół badań będzie literatura w kontekście innych dziedzin kultury: fotografii, sztuk plastycznych, sztuk performatywnych, teatru, filmu, komiksu, telewizji, etc. Interdyscyplinarność stanowi jedno z głównych założeń prac Zespołu.

Również  refleksja teoretyczna, bez której nie sposób oddać w pełni złożonych zależności różnych dziedzin kultury. W pracach naszego Zespołu zamierzamy łączyć język kulturoznawczy i literaturoznawczy z dyskursem filozofii, socjologii, antropologii i innych dziedzin współczesnej humanistyki, w których to, co konkretne i to, co ogólne nieustannie odsyłają do siebie nawzajem.

Trzecim założeniem pozostaje traktowanie nowoczesności i ponowoczesności jako dynamicznego continuum wyznaczonego przez kryzysy jako punkty zwrotne.

Zespół został powołany decyzją dyrektora IBL z grudnia 2011, funkcjonuje od 1 stycznia 2012 roku.

Wiadomości Zespołu do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45