Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Później Nowoczesności

 pok. 230, tel. (22) 6572-854

SKŁAD ZESPOŁU

prof. dr hab. Marek Zaleski (kierownik)
dr Katarzyna Bojarska
dr Paweł Mościcki
dr Justyna Tabaszewska

WSPÓŁPRACA

dr hab. Adam Lipszyc
dr Jakub Momro
dr Karolina Felberg-Sendecka


O ZESPOLE

Uczestników Zespołu łączy przekonanie, iż nowoczesnej refleksji nad literaturą nie można uprawiać w izolacji od szeroko rozumianej kultury oraz wpływów jej dziedzin na techniki i wyobraźnię współczesnych pisarzy jak również czytelników. Dlatego przedmiotem prowadzonych przez Zespół badań będzie literatura w kontekście innych dziedzin kultury: fotografii, sztuk plastycznych, sztuk performatywnych, teatru, filmu, komiksu, telewizji, etc. Interdyscyplinarność stanowi jedno z głównych założeń prac Zespołu.

Również  refleksja teoretyczna, bez której nie sposób oddać w pełni złożonych zależności różnych dziedzin kultury. W pracach naszego Zespołu zamierzamy łączyć język kulturoznawczy i literaturoznawczy z dyskursem filozofii, socjologii, antropologii i innych dziedzin współczesnej humanistyki, w których to, co konkretne i to, co ogólne nieustannie odsyłają do siebie nawzajem.

Trzecim założeniem pozostaje traktowanie nowoczesności i ponowoczesności jako dynamicznego continuum wyznaczonego przez kryzysy jako punkty zwrotne.

Zespół został powołany decyzją dyrektora IBL z grudnia 2011, funkcjonuje od 1 stycznia 2012 roku.

Wiadomości Zespołu do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności

Seminarium prof. Sigrid Weigel, Instytut Badań Literackich PAN

13 lutego 2015 w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN odbyło się prowadzone przez prof. Sigrid Weigel seminarium z udziałem uczestników grantu "Zwrot afektywny po 1989 roku" oraz zaproszonych gości.

Wykład prof. Sigrid Weigel, Instytut Badań Literackich PAN

12 lutego 2015 roku w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN odbył się otwarty wykład prof. Sigrid Weigel z Zentrum für Literatur- und Kulturforschung w Berlinie - COMpassio. Pathosformula of Mourning and the Cultural Production of a Habitus of Fellow Feelings.

Seminarium z Raymondem Bellourem, Instytut Badań Literackich PAN

15 maja w Instytucie Badań Literackich PAN odbyło się seminarium Raymonda Belloura z udziałem uczestników grantu „Zwrot afektywny po 1989 roku”.

Wykład Raymonda Belloura, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

14 maja 2015 roku we współpracy Zespołu do Badań nad Kulturą i Literaturą Późnej Nowoczesności i Muzeum Sztuki Nowoczesnej odbył się wykład Kino i emocje prof. Raymonda Belloura z EHESS w Paryżu.

6 numer dwujęzycznego recenzowanego kwartalnika akademickiego "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" / "View. Theories and Practices of Visual Culture" wydawanego wspólnie przez IBL PAN i IKP UW

Seminarium z prof. Mieke Bal

W ramach grantu realizowanego w IBL PAN, październiku 2013 roku, odbyło się seminarium z udziałem Mieke Bal, jednej z czołowych przedstawicielek współczesnych badań kulturowych oraz studiów nad kulturą wizualną, autorką m.in. wydanych niedawno po polsku książek Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji (Kraków, 2012) oraz Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych (Warszawa, 2013).

Seminarium z prof. Carolyn J. Dean (Yale University, USA)

W cyklu seminariów Zespołu do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności IBL PAN w ramach grantu NCN „Zwrot afektywny po roku 1989” gościliśmy prof. Carolyn J. Dean (Yale University, USA).

Wizyta Colette Soler: afekty, jouissance, literatura

Wizyta Colette Soler, psychoanalityczki Międzynarodowej Szkoły Psychoanalizy Pola Lacanowskiego (EPFCL) była częścią spotkań prowadzonych przez Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności w IBL PAN realizujący grant z Narodowego Centrum Nauki dotyczący afektów we współczesnej humanistyce. Została zorganizowana przez Zespół i Forum Polskie Pola Lacanowskiego.

Seminarium z prof. Ernstem Van Alphenem (Universiteit Leiden)

W styczniu 2012 roku odbyło się seminarium z prof. Ernstem van Alphenem (Universiteit Leiden) „Archival thinking: literature, art and media”.

15 października 2013, godz. 18.00, Warszawa - seminarium z prof. Mieke Bal

Organizatorzy:
Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności
Instytutu Badań Literackich PAN

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45