Meluzyna: dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339     DOI: 10.18318/me                                                                                                                                                                               

  

Zasady recenzowania

Teksty, które otrzymuje redakcja, są recenzowane przez redaktora tematycznego. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie kierowane do recenzenta zewnętrznego.
Autor lub autorzy artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Tym samym każdy artykuł recenzowany jest dwuetapowo (double-blind review).
Recenzje są przedstawiane w formie pisemnej, zawierają jednoznaczną konkluzję co do warunków opublikowania artykułu (w przedstawionej redakcji formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta), bądź jednoznaczną i odpowiednio uzasadnioną konkluzję dotyczącą jego odrzucenia.
W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi około 3. miesięcy.
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku