Agata Roćko

dr hab. profesor nadzwyczajny
Pracownia Literatury Oświecenia

agata.rocko@ibl.waw.pl

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • Osiemnastowieczne pamiętnikarstwo polskie
 • Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku

 

Publikacje:

Aktualna lista publikacji.

 

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Wzory osobowe kształtowane przez osiemnastowieczne piśmiennictwo polskie;
 • Kontusz i frak jako symbole postaw osiemnastowiecznych Sarmatów;
 • Kobieta wyzwolona w XVIII wieku?
 • Świat wspomnień osiemnastowiecznych pamiętnikarzy;
 • Redakcja książki "Polski Grand Tour w XVIII wieku".

 


Udział w życiu naukowo-organizacyjnym
:

 • Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (członkostwo od 1996 roku);
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;
 • Kierownik Studiów Podyplomowych IBL:
  "Zarządzanie kulturą w strukturach Unii Europejskiej",
  "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego".

 

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl