Teresa Winek

dr, adiunkt
teresa.winek@ibl.waw.pl

Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
edytorstwo naukowe, głównie literatury romantycznej; bibliografia; literatura dla dzieci i młodzieży

PUBLIKACJE:
Ważniejsze rozprawy i artykuły:

Hasła w „Słowniku literatury dziecięcej i młodzieżowej”. Wrocław, „Ossolineum”;
Przygotowanie do druku t. VI „Dzieł” Adama Mickiewicza (Wydanie Rocznicowe);
Święte dzieciństwa apokryfów [w:] Dzieciństwo i sacrum. Warszawa, „Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych”;
Sytuacja komunikacyjna twórczości inspirowanej folklorem dziecięcym (na przykładzie wierszy Anny Kamieńskiej) [w:] Miejsce dziecka w komunikacji literackiej. Warszawa-Poznań, PWN.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:
Monografia edytorska „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

Zarząd Komisji Edytorskiej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (członkostwo);
Polska Sekcja IBBY (członkostwo).

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45