Kajetan Mojsak

dr, specjalista badawczo-techniczny

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem
Pracownia Edycji i Monografii Cyfrowych


kajetan.mojsak@ibl.waw.pl, kajkeron@wp.pl

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
proza XX wieku; antropologia literatury i antropologia kulturowa; krytyczna analiza dyskursu; studia kulturowe nad PRL-em i komunizmem; relacje między cenzurą a literaturą (proza lat 50. i 60.); związki między estetyką a ideologią.

PUBLIKACJE:

a) Książki:
- Groteska w polskiej prozie narracyjnej lat 1945 -1968, Warszawa 2014.
b) Ważniejsze artykuły:
- Estetyzacje PRL-u, w: PRL. Życie po życiu, red. K. Chmielewska, G. Wołowiec, Warszawa 2013.
- Polski proces Kafki. Wokół cenzorskiej recepcji utworów Franza Kafki i tzw. "czarnej literatury", "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 2013, nr 4 (22).
- Cenzura wobec literatury "nowoczesnej". Lata 50. i 60., w: Literatura w granicach prawa (XIX-XX w.), red. K. Budrowska, E. Dąbrowicz, M. Lul, Warszawa 2013.
- Opowieść o wielkiej względności. Groteska i radykalny racjonalizm w bajkach Leszka Kołakowskiego, "Pamiętnik Literacki" 2013, nr 2.
- Wczesna twórczość Sławomira Mrożka w dokumentach cenzury, w: "Lancetem, a nie maczugą. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945 – 1965", red. K. Budrowska, M. Woźniak–Łabieniec, Warszawa 2012.
- Cenzura wobec prozy groteskowej w latach 1956 – 1965, w: "Lancetem, a nie maczugą. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945 – 1965", red. K. Budrowska, M. Woźniak–Łabieniec, Warszawa 2012.
- Nacjonalizm integralny Romana Dmowskiego a reguły dyskursu antysemickiego, w: Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie, red. Paweł Kuciński i Grzegorz Krzywiec, Warszawa 2012.
- "Wzniosłe potwory." Monstrualność w perspektywie estetyki wzniosłości, "Kultura Popularna" 2012, nr 1 (31).
- Etyka, estetyka, synestezja. Zmysły w programie estetycznym Vladimira Nabokova, w: Spektakle zmysłów, red. Anna Wieczorkiewicz i Monika Kostaszuk-Romanowska, Warszawa 2010.
- Między polemiką a paranoją. Współczesny dyskurs antysemicki, jego odmiany i wyznaczniki językowe, "Societas Communitas" 2010/11, nr 2 (10).
- Podróż i melancholijne doświadczenie przestrzeni, "Kultura Współczesna" 2010, nr 3 (65).
- Nowe, wspaniałe, inteligentne otoczenie. O szansach i zagrożeniach związanych z Ambient Intelligence, "Kultura Współczesna" 2010, nr 2 (64).
- Artyści głodowania. O Kafce, głodomorze i pokazach osobliwości, "Kultura Współczesna" 2009, nr 1 (59).
- Ciało groteskowe. O ciele i cielesności w dwudziestowiecznej grotesce literackiej, w: Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki, red. Anna Wieczorkiewicz, Joanna Bator, Warszawa 2007.
Recenzje:
- Kuśniewicz dialogista? [Recenzja książki Elżbiety Dutki Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza], "Pamiętnik Literacki" 2012, nr 2.
- Recenzja książki Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza Tomasza Bocheńskiego, "Pamiętnik Literacki" 2007, nr 3.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:
- 2013-2018: Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989. Interpretacje i sposoby użycia: literatura, kultura, społeczeństwo. Kierownictwo: prof. dr hab. Michał Głowiński, NPRH, nr 11H 12 0108 81, realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN; udział w projekcie. (Uczestnik seminarium naukowego, autor artykułów naukowych.)
- 2012-2017: Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945 – 1989. Grant MNiSW w ramach NPRH-008. Kierownik: dr hab. Kamila Budrowska. (Kwerendy archiwalne, autorstwo tekstów, uczestnictwo w zebraniach naukowych.)
- 2014: Spojrzenia z ukosa… . Kultura i literatura rosyjska oczami Polaków (na materiale czasopism polskich okresu międzywojennego). Opracowanie bibliograficznej internetowej bazy danych wraz z kolekcją wybranych publikacji pełno tekstowych. Kierownik: dr Anna Sobieska, grant NCN na lata 2013-2018. (Kwerenda biblioteczna.)
- 2010-2011:- Grant promotorski: - Wykonawca w projekcie badawczym promotorskim pt. "Groteska w polskiej prozie narracyjnej lat 1945 – 1968" w ramach 38. konkursu projektów badawczych MNiSW (Nr N N103 062338). Kierownik projektu: prof. Michał Głowiński.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku