Paulina Czwordon-Lis

dr, starszy dokumentalista, Pracownia Bibliografii Bieżącej - Poznań

paulina.czwordon-lis@ibl.waw.pl

PUBLIKACJE:                   

Książka autorska:

 • Empatia i obserwacja. O poezji Jerzego Ficowskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
Szkice historyczno- i krytycznoliterackie oraz recenzje naukowe:
 • Buffo i blues, terapia i bezsilność. Glosy o źródłach komizmu i źródłach powagi w Piosenkach nie śpiewanych Żonie, w: O twórczości Stanisława Barańczaka (w druku);
 • Żydowski ptak Gołąb, w: Scalane okładki. Szkice o twórczości Piotra Matywieckiego, pod red. A. Jarzyny i J. Roszak, Lublin 2014 [o wierszu Dront na Maskarenach;
 • Jerzy Ficowski: przeciw nieistnieniu, przeciw niepamięci,  „Polonistyka” 2014 nr 6;
 •  Usmażyć naleśnik ze słów, czyli posilność wiersza, w: W wierszu i między wierszami. Szkice o twórczości Bohdana Zadury, red. P. Śliwiński, Poznań 2013;
 • Zasłanianie, osłanianie, lęk, czyli obok dziecka pisane, [w] Wiersze dla Piotra, red. K. Hoffman, M. Jaworski, Poznań 2012. [O wierszu Joanny Mueller];
 • Mariusz Grzebalski – prześwietlenia, blizny i myślenie wciąż o „innych” (i dzieciach); Agnieszka Kuciak – „stary sanskrycki ogień smutku”, czyli jak scalać przy pomocy przepaści, w: Poznań Poetów 1989-2000, red. P. Śliwiński, Poznań 2011;
 • Nielegalne wzmocnienia dezorientacji, czyli notatki o wierszach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, „Polonistyka” 3/2010;
 • Sommer, czas, w: Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera, Poznań 2010;
 • Wojtkiewiczowskie bezdrożowskazy, „Polonistyka” 1/2010;
 • Imperatyw, ironia i przemyt wierzbowych gruszek. Notatki o wierszu Do Jeruszalaim Jerzego Ficowskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 16 (36) 2009;
 • Chuda summa, „Literatura na Świecie” 05-06/2009 (452-453). [Jerzy Ficowski, Bruno Schulz. Ein Künstlerleben in Galizien];
 • Druga twarz niepamięci, „Kresy” 1/2 (69/70) 2007 [Jerzy Ficowski, Zawczas z poniewczasem];
 • Kustosza portret z językiem. O Pantarei Jerzego Ficowskiego, „Topos”1/2 2007;
 • zmienione wersje szkiców pod tytułami: Druga twarz niepamięci oraz Podróż w czas przedruk. w: Wcielenia Jerzego Ficowskiego. Według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956-2007, wyb. opr. i wstęp P. Sommer, Sejny 2010;
 • Dopóki ty, wtedy ty – miłość Jerzego Ficowskiego, „Polonistyka” 5/2006;
 • Jego / językowe alter ego, „Podteksty” 1 (3) 2006. [Piotr Sommer, Po stykach] http://www.podteksty.eu/index.php?action=dynamic&nr=4&dzial=6&id=93;
 • Uczłowieczanie krytyka, „Kresy” 4/2005. [Marian Stala, Przeszukiwanie czasu];
 • Dyptyk sceptyczny – święte obrazy Zachodu i Wschodu w dwóch wierszach Jerzego Ficowskiego, [w] Doktoranckie varia i wariacje, tom pokonferencyjny Poznańskich Junioratów, Poznań 2004;
 • Blisko wiersza – spotkanie: Tymoteusza Karpowicza, „Polonistyka”, 4/2004;
 • Życie spod tekstu, „Kresy” 1-2/2004.[Krystyna Miłobędzka, Po krzyku].
 Artykuły popularyzatorskie:
 
WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE:                                             
 
Pan prąd, strupki przesiąknięte jodyną i sen – o kilku zetknięciach dziecka i śmierci w wierszach Edwarda Pasewicza.
Sesja Romans z wierszem. Czytanie i o czytaniu poetów w wieku męskim organizowana przezZakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań, 13-15 X 2014.
 
Sommer, czas.
Sesja Wyrazy życia, życie wyrazów. O poezji Piotra Sommera organizowana przez Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM oraz Bibliotekę Wojewódzką i Centrum Animacji Kultury, Poznań 5-6. 10. 2009.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45