Pracownia Bibliografii Bieżącej

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 17/19 pok. 269
tel. (61) 852-85-03 w. 269
e-mail: pracownia@ibl.poznan.pl


http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/


Członkowie pracowni:
Kierownik Pracowni:
mgr Beata Domosławska
dr Paulina Czwordon-Lis
mgr Izabela Hojdis
mgr Karolina Przysiecka
mgr Beata Latosińska
mgr Tomasz Mioduszewski
mgr Małgorzata Szkudlarska
mgr Aleksandra Włoszczyńska
mgr Cezary Rosiński

Pracownicy emerytowani biorący udział w działaniach Pracowni:
mgr Jacek Biesiada

dr Zyta Szymańska
mgr Anna Ziomek-Miarkowska
mgr Stanisław Wróbel

Wiadomości Pracowni Bibliografii Bieżącej

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45