Tomasz Chachulski

 
prof. dr hab., profesor

Pracownia Literatury Oświecenia
Zespół Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych

tomasz.chachulski@ibl.waw.pl; tchachulski@op.pl
(0-22) 6572-876


Główne kierunki zainteresowań naukowych
:

 • Literatura polskiego oświecenia – zwłaszcza badania nad liryką Franciszka Karpińskiego, Franciszka Dionizego Kniaźnina, Konstancji Benisławskiej, Ignacego Krasickiego, Adama Naruszewicza.
 • Tekstologia i edytorstwo literatury XVIII i początków w. XIX.
 • Współczesna edukacja polonistyczna.

 

Publikacje:

Aktualna lista publikacji.

 Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Franciszek Karpiński – dzieła zebrane, edycja krytyczna;
 • Franciszek D. Kniaźnin – edycja wierszy i poematów;
 • Franciszek Karpiński – monografia.

 

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN (członek);
 • Rada Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW (członek);
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział Warszawski;
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (członek);
 • Towarzystwo "Pro Cultura Litteraria" (członek);
 • Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia (Rada redakcyjna);
 • Prowadzenie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Polska oraz Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry).
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku