Kurs Retoryki Praktycznej

 
         00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

 

         tel.: 826-69-17 (w czasie dyżurów), 530-064-008
         e-mail:
podyplomowe@ibl.waw.pl


          Kierownik kursu
– dr hab. Joanna Partyka, prof. IBL PAN
          Sekretarz - Anna Ryjak
 
  

Kurs adresowany jest do wszystkich, którzy chcieliby:

 • posiąść lub udoskonalić takie umiejętności, jak:
     
 • zaobserwować, jak działa siła perswazji w:
 
 
 • nabyć lub uzupełnić wiadomości z zakresu historii retoryki i praktyk retorycznych stosowanych przez znakomitych mówców.
 
Starannie przygotowany program uwzględnia także:
 
 
Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzą je specjaliści z różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, teoretycy i praktycy, wykładowcy uniwersyteccy, dziennikarze, publicyści, psycholog, aktor. Specjaliści od pięknego i – co najważniejsze - skutecznego posługiwania się słowem.
 
Kurs obejmuje 168 godzin zajęć, trwa sześć miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych (sobota - niedziela, godz. 9.00 - 16.00), najczęściej dwa razy w miesiącu.
Zajęcia o charakterze ćwiczeń, warsztatów i wykładów odbywają się w Pałacu Staszica w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN, przy ul. Nowy Świat 72; warsztaty radiowe - w siedzibie Polskiego Radia, przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7.
 
Cena kursu: 200 zł wpisowe, 2300 zł czesne.
Zaświadczenie ukończenia płatne 30 zł.
Opłat można dokonywać bezpośrednio w Sekretariacie studiów podyplomowych lub na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001
 
WYKŁADOWCY 2018/2019 >>
TERMINARZ ZJAZDÓW >>

Kierownik kursu – dr hab. Joanna Partyka, prof. IBL PAN

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45