NAPIS. PISMO POŚWIĘCONE LITERATURZE OKOLICZNOŚCIOWEJ I UŻYTKOWEJ

Strona czasopisma http://www.napis.edu.pl/

"Napis" - komitet redakcyjny i rada programowa

Komitet redakcyjny:

Agnieszka Bąbel (sekretarz redakcji)
Aleksandra Błasińska
Agata Grabowska-Kuniczuk (zastępca redaktora naczelnego)
Marek Pąkciński
Zofia Rejman
Katarzyna Sałkiewicz
Kamila Tuszyńska
Barbara Wolska (redaktor naczelny)

 
Rada programowa:
Grażyna Borkowska (przewodnicząca)
Stanisław Dubisz
Rolf Fieguth
Wojciech Kaliszewski
Krystyna Maksymowicz
Janusz Tazbir.
 
Adres redakcji:
ul. Nowy Świat 72, pok. 125
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 28 76
fax: (22) 826 99 45
e-mail: zbotl@ibl.waw.pl
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45