30 maja 2019, godz. 17, Warszawa, Pałac Staszica, sala 144: kolejny wykład z cyklu „Duchowość kobiet”

Duchowość kobiet - boska anarchiaZespół Archiwum Kobiet zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Duchowość kobiet”. Najbliższe spotkanie, które odbędzie się 30 maja o godz. 17, dotyczyć będzie "boskiej anarchii" - koncepcji związanej z wybranymi nurtami duchowości chrześcijańskiej, przeciwstawiającymi się najbardziej utrwalonemu i rozpowszechnionemu obrazowi Boga jako Władcy. Opowie o niej dr Rafał Tichy.

W późnej starożytności i średniowieczu Bóg był często ukazywany przez kaznodziejów, teologów i artystów jako jedyny, absolutny władca świata,wyznaczający królów i cesarzy na swych ziemskich reprezentantów. W kolejnych wiekach w imię tej idei usprawiedliwiano podboje wielkich wodzów, politykę przywódców narodów, reżimy dyktatorów. Jeszcze dziś duża część konserwatywnych środowisk politycznych manifestuje tęsknotę za czasami, kiedy klarowna hierarchia polityczna wznosiła się z ziemi aż do tronu Bożego, wprowadzając w to, co doczesne, ład analogiczny do tego, jaki panuje w niebie. 
Jednak biblijny Bóg nie panuje na sposób ziemskich królów, a chrześcijański monoteizm nie jest czymś na kształt polityczno-ontologicznego monarchizmu. Co więcej, wydaje się, że spośród systemów politycznych najbardziej do ideału Państwa Bożego zbliża się, głosząca wyzwolenie spod wszelkiej władzy, anarchia. Gdzie w chrześcijaństwie znajdziemy, podobną anarchicznej w swej radykalności, apologię ludzkiej wolności? Czy interesowała ona kobiety?

Po wykładzie, tradycyjnie, odbędzie się rozmowa.


 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45