Wiadomości Pracowni

Członkowie Pracowni wraz z Ellen Hinsey (amerykańską poetką, eseistką, tłumaczką, znawczynią problematyki Europy Wschodniej) przygotowali specjalny numer „New England Review” poświęcony XX-wiecznej poezji polskiej. W numerze tematycznym znajdą się nowe, powstałe specjalnie na tę okoliczność, tłumaczenia utworów m.in. B. Leśmiana, A. Świrszczyńskiej, J. Przybosia, S. Grochowiaka, E. Tkaczyszyna-Dyckiego.

W 2019 r. ukażą się dwa tomy zbiorowe pod redakcją T. Brzostowskiej-Tereszkiewicz, M. Rembowskiej-Płuciennik, B. Śniecikowskiej noszące wspólny tytuł Understanding Misunderstanding. Są one owocem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji „Poetics of (Mis)understanding”, jaka odbyła się w grudniu 2017 w Instytucie Badań Literackich we współpracy z Fundacją „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”. Tom 1. Cross-Cultural Translation poświęcony będzie m.in. kulturotwórczej roli przekładu eksperymentalnego oraz kreatywnemu potencjałowi przekształceń semantycznych towarzyszących tłumaczeniu. Tom 2. Artistic Practices przynosi analizy tych zagadnień na materiale historycznoliterackim z literatury polskiej oraz innych literatur Europy Wschodniej.

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45